Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Besluiten, nota's en lijsten van Stad Gent betr. implementatie van Groot-Gent en diversen
item   Document van Secretarie ("Ten uitvoer legging van het besluit van 15 mei 1942 houdende uitbreiding van het grondgebied der Stad Gent. Get. Norro, Elias"), 1/7/1942. - 1 pièce.
item   Document betreffende distrikten met grondgebied, . - 1 pièce.
item   Document van Dienst der Bevolking : lijsten vermeldende de straatnamen van de distrikten der stad Gent, . - 1 pièce.
item   Document van Secretarie aan HH Dienstoversten ("Vaststelling der bevoegheden van de HH Burgemeester en Schepenen Get. Norro, Elias"), 1/7/1942. - 1 pièce.
item   Document van stadsbestuur ("Ambtsbevoegheden der Diensten en Bureelen"), . - 1 pièce.
item   MiBe/MVCh. Erlauterungen zur Quartiervergutungsverordnung gez. von Craushaar, 16/11/1942. - 1 pièce.
item   Lijst der kelders op bevel van de Duitsche overheid (...) geschikt gemaakt, . - 1 pièce.