Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief Ministerie van Financiën
item   Memorie van toelichting van Secretaris-generaal van Financiën Plisnier over de bezettingskosten ("Ministère des Finances. Cabinet du Secrétaire Général. Mémoire concernant les frais d'occupation"), 20/12/1940. - 10 p..
file   Circulaires, correspondentie en vergaderingsverslagen Bestuur der Registratie en Domeinen, directie Antwerpen, 1940-1945. - 1 farde.
fonds   (overgebracht naar ARA) Archief van het sekwester J.-Th. Eyck, 1940-1946. - 71 liassen. Bestand niet raadpleegbaarBepalingen toegankelijkheidBestand niet raadpleegbaarBepalingen voor gebruik & reproductie