Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief Ministerie van Buitenlandse Zaken
item   Ministère des affaires étrangères, Direction P, Secrétariat. Circulaire d'information 'Le faux d' Utrecht', n° 19, 7/3/1929. - 12 p..
file   Rapporten van de Belgische ambassade te Berlijn over de Duitse houding t.a.v. de internationale spanning en België in het bijzonder, 1/1940-5/1940. - 1 farde.
file   Nota's, rapporten en correspondentie van het Departement P van het Ministerie van Buitenlandse zaken en diverse Belgische ambassades betr. de onafhankelijkheids- en neutraliteitspolitiek, 1936-1940, Overwegend:1936, 1940. - 2 fardes.
series   Ministère des Affaires étrangères. Circulaire d'information, 1938-1940. - 1 farde.
series   Maandelijkse verslagen van de Belgische Ambassade te Londen over de economische toestand in Groot-Brittannnië. ("Confidentiel. Rapport mensuel"), 15-19, 1947. - 4 rapp..
file   Aanvragen van het Auswärtiges Amt, Passbüro aan de Belgische ambassade te Berlijn om visa voor Duitse functionarissen, 11/1939. - 2 p..