Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Personen- en algemene dossiers van de Veiligheid van de Staat over de Abwehr en de Sipo/SD in België tijdens de bezetting
file   Documenten betreffende Abwehr - algemeen : organisatie (algemeen) ; organisatie en werking in België en Frankrijk ; III F Antwerpen ; Abwehrtrupps (1944) ; FAT en FAK ; Hauskapelle ; actie tegen Légion belge, . - 1 boîte.
file   Ondervragingen van Duitse Abwehr-officieren en o/officieren die in België actief waren, . - 1 boîte.
file   Ondervragingen en documenten van Belgische Abwehr-agenten, .
file   Documenten betreffende mogelijke of vermoedelijke Abwehr-agenten, . - 1 classeur.
file   Documenten betreffende Abwehr-agenten en vermoedelijke medewerkers, . - 1 boîte.
file   Documenten betreffende Abwher, . - 1 boîte.
file   Documenten betreffende Abwher, .
file   Documentation du contre-espionnage allemand sur SRA et réseaux, . - 1 classeur.
item   Ondervragingen van Otto Weil, J. Schellewald, Sensburg, Plate, .
item   Tableaux des dirigeants et agents de la Dienststelle Frontaufklärung Nordwest II A et de la Dienststelle Siegfried, .
item   Verklaring J. Schreieder over Englandspiel in Nederland, .
file   Verklaring Ch. Frère, Polome, Plunnecke, A. Dave, R. Wouters, A. Dustin, .
item   Lebenslauf und Tätigkeitsbericht, .
item   Document concernant Rol Paul et Jean Simon, .
item   Verklaring Lespagnard, .
item   Document betreffende Duitse en Italiaanse agenten (DGSR), .
file   Documenten betreffende mogelijke of vermoedelijke medewerkers Abwehr, .
file   Documenten betreffende Abwher-agenten en (vermoedelijke) medewerkers, .
file   Documenten betreffende Abwehr-agenten en (vermoedelijke) medewerkers, .
file   Documenten betreffende mogelijke of vermoedelijke medewerkers Abwehr en lijsten van AST-Belgien, .
file   Algemene documentatie en individuele dossiers betreffende FAT-FAK sabotagegroepen, . - 1 classeur.
file   Individuele dossiers Sipo-SD, . - 1 classeur.
file   Individuele dossiers Sipo-SD, .
file   Documenten betreffende organisatie en werking van Sipo-SD : Sipo-SD-Aussenstelle Luik, verklaring Lespagnard (SD-Luik), verklaring Spaete, Gestapostelle Schwerin, verklaring Poh, .
file   Individuele dossiers Reichssicherheitshauptamt Amt VI - Amt VII, Jagdverband 502, Abteilung G, .
file   Opzoekingen door Belgische gerecht, . - 1 doos.
file   Documents divers, . - 1 farde.
file   Fichiers, . - 2 dozen.
file   Algemene documentatie over Sipo-SD : overzichten, organigrammen, Amt VI Wi, ondervragingen, personeelslijst, SD-Antwerpen, . - 1 farde.