Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief Ville de Liège
file   Inkomende correspondentie Ville de Liège met formulieren m.b.t. allocaties voor gemobiliseerde miliciens, 1939. - 1 farde.
series   Lijsten van de Luikse politie met uit krijgsgevangenschap teruggekeerde militairen ("Ville de Liège. Police. Listes des militaires rentrés"), 1940-1944. - 1 doos.
item   Kaart Ville de Liège: V1 en V2-inslagen, 1945. - 1 kaart.