Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Briefwisseling NSBiV (Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen) - Verdinaso
item   Grondslagen der Nationaalsocialistische Beweging voor Vlaanderen (N.S.B.v.V.), . - 1 pièce.
item   Omzendbrief van Nationaalsocialistische Beweging voor Vlaanderen, groep Gent, . - 1 pièce.
item   Omzendbrief nr 12 van Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen, Kring Gent met summiers programma-aanduiding, 1/1941. - 1 pièce.
item   Overeenkomst tussen J. François (Verdinaso), P. Van Rossem ( Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen) en J.B. Bellefroid ( Nationaal-socialistische Beweging- Vlaanderen), 2/3/1941. - 2 pièces.
item   Brief van P.K. Goosens aan François, kommandant D.M.O., ten gevolge van de afspraak van "Zondag 11" en overzicht van de organisatorische en bestuurlijke indeling, en de financiële regeling van de Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen, 5/3/1941. - 1 pièce.
item   Brief van L. Delafortrie, organisatieleider Verdinaso aan Goossens, leider Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen kring Gent, met overzicht organisatie Verdinaso, 6/3/1941. - 1 pièce.
item   Brief waarin L. Willockx P. Leroy meedeelt dat J.B. Bellefroid voor Nationaal socialistische Beweging-Vlaanderen, . - 1 pièce.
item   Brief van Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen Persdienst gewijd aan Piet Van Rossem, leider, . - 1 pièce.
item   Brief waarin L. Willockx P. Leroy uitleg over uitvoering van akkord, in het licht van de onderhandelingen Verdinaso-VNV, vraagt, 17/4/1941. - 1 pièce.
item   Brief waarin P. Leroy, algemeen secretaris Verdinaso, L. Willockx, secretaris Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen, meldt dat voorgestelde fusie Verdinaso en Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen niet kan plaatsvinden wegens de op 5 mei besloten fusie Verdinaso-VNV en Rex-Vlaanderen, 7/5/1941. - 1 pièce.
item   Brief L. Willockx aan P. Leroy om nieuws, oa omwille van op til zijnde veranderingen, 1/10/1941. - 1 pièce.
item   Brief waarin R. Wyckmans, zaakleider DeVlag, Willockx zo spoedig mogelijk met Van De Wiele vraagt te spreken, 25/11/1942. - 1 pièce.
item   Brief van Van De Wiele aan P. Van Rossem betreffende regeling tussen Van Rossem, voor Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen en Van De Wiele voor DeVlag van 20/11/1942., 15/2/1943. - 1 pièce.
item   Brief van Dr Seyfert, Kvachef FK 520, Antwerpen waarin hij J. Van De Wiele vraagt of de Nationaalsocialistische Beweging in Vlaanderen in DeVlag opgenomen is, 19/4/1943. - 1 pièce.