Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief Verdinaso
file   Documents concernant les principes du Verdinaso, 30/10/1930-22/3/1967. - 4 fardes.
file   Documents, déclarations et coupures de presse concernant le Verdinaso, la Belgique et les Pays-Bas, 30/10/1930-22/3/1967.
item   Projet de statut, . - 1 pièce.
item   Leiding : Mededeelingen en Instructies aan al de leden en verschillende leiders, 10/3/1935-23/4/1941.
file   Correspondance concernant les principes du Verdinaso, 10/8/1934-24/4/1948.
file   Documents concernant les structures du Verdinaso, 22/4/1932-21/6/1950. - 5 fardes.
file   Documents concernant le Département Organisation et Propagande Dirigeant: Delafortrie, 14/9/1934-18/10/1941.
item   Ledenaantal, 1938. - 1 pièce.
file   Documents concernant le Département Administration et Finances, 6/2/1935-20/3/1943.
item   Leiding, . - 1 pièce.
file   Dossier Joris Van Severen Genootschap, 16/2/1935-27/7/1943.
item   Het Plan van Severen, . - 1 pièce.
file   Documents concernant la Ligue des Nationalistes Solidaristes Thiois J. Van Severen, 22/4/1932-16/10/1941.
file   Rapports Verdinaso - VNV, 22/4/1932-16/10/1941.
file   Documents concernant des organisations particulières, 3/3/1936-1/8/1943. - 7 fardes.
file   Documents concernant le "Verbond van Dinaso Corporaties (VDC), .
file   Documents concernant Dinaso-Jeugd, 3/3/1936-3/3/1941.
item   Document de l'Organisation nationale de la Jeunesse ("Lettre ouverte aux jeunes hommes"), 1/8/1943. - 1 pièce.
item   Code de Formation morale pour officiers du Service National du Travail, . - 1 pièce.
item   Document van Centrale Raad van ket Lager Katholiek Onderwijs, 22/10/1940. - 1 pièce.
file   Documenten van Vlaamsche concentratie van Vakfotografen, 2/9/1940-10/9/1940.
file   Correspondance du Secours d'Hiver, 17/9/1940-20/12/1940.
file   Documents concernant les organisations régionales, 18/8/1934-20/7/1942. - 7 fardes.
item   Opgerichte Afdeelingen, 10/12/1940. - 1 pièce.
file   Documenten betreffende Gouw Antwerpen, 18/8/1934-20/7/1942.
item   Leiding, . - 1 pièce.
item   Afdeeling Mechelen, . - 1 pièce.
file   Documenten betreffende Gouw Brabant, 5/10/1938-15/9/1940.
item   Leiding, . - 1 pièce.
item   Leuven, . - 1 pièce.
file   Documenten betreffende Gouw Limburg, 5/10/1938-10/2/1941.
item   Leiding, . - 1 pièce.
item   Afdeeling Turnhout, . - 1 pièce.
file   Documenten betreffende Gouw Oost-Vlaanderen, 18/2/1935-12/2/1941.
item   Leiding, . - 1 pièce.
item   Propagandadienst, . - 1 pièce.
item   Gewest Meetjesland, . - 1 pièce.
item   Sint Amandsberg, . - 1 pièce.
file   Documenten betreffende Gouw West-Vlaanderen, 30/6/1938-26/3/1941.
item   Leiding, . - 1 pièce.
item   Dinaschool, . - 1 pièce.
item   Izegem en Iepers, . - 1 pièce.
file   Documents concernant les provinces romanes, 10/7/1940-21/11/1940.
file   Circulaires, 1-18, . - 18 pièces.
file   Documenten betreffende Dinaso-Militanten Orde, 28/11/1932-18/8/1941. - 7 fardes.
file   Wezen en Taak der DMO [Dinaso-Militanten Orde]. Opleidingsvoorschrift. Wijzigingen en Reglement van Inwendige Orde. Wet van 29/6/1934, 28/11/1932-18/8/1941.
file   Uitbouw der Orde : Landsorganisatie. Benoemingen en Uitsluitingen, 28/11/1932-18/8/1941.
file   Mededeelingen en Instructies. Tuchtmaatregels. Dagorde, 28/11/1938-18/7/1941.
file   Ledenlijsten en Statistieken, 28/11/1932-18/8/1941.
file   Finanties, 28/11/1932-18/8/1941.
file   Inspectie. Verslag van Inspectiedienst en Besluiten, 28/11/1932-18/8/1941.
file   Briefwisseling betreffende Dinaso-Militanten Orde, 28/11/1932-18/8/1941.
file   Documents concernant la crise et la fin du Verdinaso, 1/2/1935-5/12/1944.
file   Documents concernant le Verdinaso et la justice : arrestations et procès, 1/2/1935-5/12/1944.
item   Verdinaso Krisis, . - 1 pièce.
item   Het Einde van het Verdinaso, . - 1 pièce.
item   Aperçu historique sur le Verdinaso, . - 1 pièce.
item   Memorandum über Entstehen und Entwickung des Dietsch-Nationaal-Solidaristischen Bewegung, . - 1 pièce.