Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  De Auslandsorganisation van de NSDAP, Deutsche Arbeitsfront (DAF)
series   Algemene bescheiden van de DAF-AO, Landesgruppe Belgien, 1/6/1942-1944.
item   Brief van Dieterich (Landesgruppenobmann) aan Loewe (Chef des Militärverwaltungsstabes) betreffende verhuis, 1/6/1942. - 1 p..
item   Brief van de Landesgruppenwalter, Abteilung Volksbildungswerk aan de Schriftleitung van de Brüsseler Zeitung betreffende foto's, 22/6/1942. - 1 p..
item   Brief van de Kraft durch Freude-Wart aan de Brüsseler Zeitung betreffende vrijkaarten, 28/7/1942. - 1 p..
item   Circulaire van de Landesgruppenwaltung met richtlijnen betreffende de arbeidswetgeving, 30/4/1943. - 10 p..
item   Circulaire van H. Bellmann (Landesgruppenobmann Belgien und Nordfrankreich) aan de Betriebsführer und Betriebsobmänner betreffende 10 jaar "Kraft durch Freude", 23/11/1943. - 1 p..
item   Circulaire van H. Bellmann (Landessozialwalter) met bijgaande instructie van H. Himmler (Reichsminister van Binnenlandse Zaken) betreffende de vakantieregeling van werknemers in openbare dienst, 1944. - 2 p..
item   Brief van L. Jubitz (Kassenwart Kraft durch Freude-Sportgemeinschaft, Gruppe Tennis) aan C. Wiesemann (Sportwart Landesgruppe) betreffende de betaling van de rekening van Photopress, 24/7/1944. - 1 p..
item   Instructie van de Landesgruppenwaltung betreffende de "terreur" tegen het bedrijfsleven ("Sonderanweisung an die Betriebsführer und Betriebsobmänner"), . - 4 p..
series   Algemene bescheiden van de DAF-AO, Ortsgruppe brussel, 16/6/1941-5/4/1943.
item   Kopie van circulaires van E. Frank (Kassenwalter) en van F. Heinen (Berufswalter) betreffende diversen, 16/6/1941. - 1 p..
item   Circulaire van F. Legros (Sportleiter) betreffende geringe deelname aan sportmanifestaties, 16/6/1941. - 1 p..
item   Circulaire van R. Bonn (Kraft durch Freude-Wart) aan de Deutsche Kolonie betreffende een Kameradschaftsabend, 16/6/1941. - 1 p..
item   Circulaire van W. Galland (Sozialwalter) betreffende de bijdragen voor het verzorgen van zieke soldaten, 10/2/1942. - 1 p..
item   Circulaires betreffende formulieren voor het Deutsche Arbeitsfront (DAF) in verband met de "Berufskartei", 5/4/1943. - 2 p..
series   Bescheiden van financiële en sociaal-economische aard van de DAF-AO, 1941-1943.
series   Bescheiden uit de kassa van de DAF-AO, 17/12/1942-3/8/1944.
series   Bescheiden van de DAF-Arbeitseinsatz te Antwerpen, 1941-1943.
series   De Deutsche Arbeitsfront (DAF) en verscheidene arbeidersorganisaties in België, 1941-16/10/1943.
series   De Deutsche Arbeitsfront en het Duitse leger (Amt Heer en Amt Luftwaffe), 11/11/1940-30/9/1942.
item   Verslag met richtlijnen betreffende de opdracht en werking van het DAF, ondertekend door Reichsorganisationsleiter R. Ley, 11/11/1940. - 4 p..
item   Circulaire over de uitbouw van het DAF in onze gebieden, 9/10/1941. - 6 p. + 2 dubbels.
file   Briefwisseling (met verslag in bijlage) met E. Gross (Bereichsobmaan Bergen) betreffende de organisatie van het DAF, 11/11/1941-2/12/1941. - 1 farde.
item   Briefwisseling met de Dienststelle Feldpostnummer 25886 betreffende propagandistische vakliteratuur, 27/11/1941-5/12/1941. - 2 p..
item   Uitgaande brief aan E. Reeder (Militärbefehlshaber voor België en Noord-Frankrijk) betreffende een vergadering, 28/2/1943. - 1 p..
file   Briefwisseling met het Heeres-Sammelgerätepark en met E. Gross betreffende het aanstellen van een Betriebsobmann, 3/12/1941-9/3/1942. - 1 farde.
item   Instructies van Dammin (Gauhauptstellenleiter Amt Heer) aan E. Gross betreffende de onkosten van de Betriebsobmänner, 20/3/1942. - 1 p..
item   Brief van de Bereichsobmann aan de redactie van de "Brüsseler Zeitung" betreffende een bijeenkomst van DAF-Walter(innen), 23/9/1942. - 1 p..
item   Brief aan docent Andersch betreffende de inwijding van het schoolgebouw van de Deutsche Arbeitsfront in Brussel met in bijlage het programma van het leerplan voor DAF-Walter, 30/9/1942. - 1 + 4 p..
series   Bescheiden betreffende de propaganda- en uitgeversactiviteiten van de Deutsche Arbeitsfront, 5/1941-27/4/1944.
series   Bescheiden van de Verlag der Deutschen Arbeitsfront, 8/1/1943-27/4/1944.
series   Bescheiden van de Verlag der Deutschen Arbeitsfront - Büchergilde Gutenberg, 25/3/1942-29/10/1943.
series   Bescheiden van de Pressewaltung Charleroi, .
series   Uiteenlopende bescheiden van en betreffende de Deutsche Arbeitsfront, 1/6/1938-2/8/1944.
item   Organigram van de bedrijfsorganisatie in Nazi-Duitsland, 20/5/1941. - 1 p..
item   Verslag betreffende de organisatie en werking van de Deutsche Arbeitsfront in België, 1945-.... - 1 p..
item   Formulieren met tabel van inkomenscategoriën volgens de belastingsschalen voor het betalen van de bijdragen door belgische DAF-leden, 1942. - 1 p + dubbels.
item   Inschrijvingsformulier voor lidmaatschap van de Deutsche Arbeitsfront, . - 1 p..
item   Formulier voor verklaring van trouw aan de Deutsche Arbeitsfront ("Verpflichtungsschein für DAF-Walter, -Walterinnen und -Warte"), . - 1 p. + dubbels.
item   Lidmaatschapsboekje van de Deutsche arbeitsfront van C. Kiefer en bijhorend reglement ("Merkblatt für Mitglieder im Ausland"), 1/6/1938. - 1 vol. + 3 p..
item   Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie Sozialversicherung für zivile Arbeitskräfte bei deutschen Dienststellen und Betrieben in Belgien und Nordfrankreich. Textausgabe mit Erläuterungen. Nach dem Stand vom 1. Oktober 1942, . - 126 p..
item   Betriebs-Information, Jahrgang 1943, Nummer 8, 1943. - 1 vol., 29 p..
item   Mitteilungsblatt für die Betriebsführer, Betriebsobmänner, Frauenwalterinnen, Walter, Warte und Lagerführer, 1943 (Nrs. 1, 4, 5 & 6); 1944 (Nrs. 2, 5/6 & 7), 1943-1944. - 1 farde.
item   Knipsels betreffende het Duitse Rijk en de Deutsche Arbeitsfront, 1942-1944. - 1 farde.
item   Les hommes au travail, 1944, n° 7, 1/4/1944. - 1 vol..
item   Vu... le sort de nos "déportés", . - 1 vol..
item   Richtlijn vanwege het "Zentralbüro, Amt für Arbeitseinsatz" betreffende de behandeling van de Vlaamse arbeiders, . - 2 p..