Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Auslandsorganisation - Amt für Volkswohlfahrt & Winterhilfswerk
file   Brieven van de NSDAP-Reichsleitung, Amt für Volkswohlfahrt aan de "Brüsseler Zeitung" en een brief van die krant aan de NSV-Landesgruppe betreffende beeld- en tekstmateriaal over de NSV, 30/3/1942-13/7/1942. - 1 farde.
file   Brieven, formulieren, genealogie, diploma's en paspoorten betreffende het verzoek van S. Haubec om "NS-Schwester" te worden, 16/2/1942-1/9/1942. - 1 farde.
item   Uitgaande brief van Linnenbrügger (Amtsleiter) aan de "Brüsseler Zeitung" betreffende het bekendmaken van de mogelijkheid tot vakantie voor familie van Belgische Volksduitsers in legerdienst, 15/10/1942. - 1 p..
file   Formulieren van de NSV-Walter betreffende steungeld voor een aantal vrouwen (W. Fischer, Büttner, H. Lange, De Schrijver, A. Schmitt, L. Dodt, Förster, R. Freihoff, L. Hennig, E. Radermacher & J. Osvald), 1/5/1943-4/7/1944. - 1 farde.
file   Notitie, formulier en brief van P. Laschke (Ortsgruppenleiter Luik) betreffende de overplaatsing van M. Kohlschmidt, ...-2/8/1944. - 1 farde.
item   Formulier betreffende voedselbedeling, . - 1 p..
item   Uitgaande brief van Linnenbrügger (Amt für Volkswohlfahrt, NSV-Winterhilfswerk Belgien) aan de "Brüsseler Zeitung" betreffende een inzamelactie van het Winterhilfswerk, 22/7/1942. - 1 p..
item   Circulaire van H. Lex (Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, Belgien) aan het Devisenschutzkommando en aan de Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich betreffende "Kriegshilfswerk" voor het Duitse Rode Kruis in 1944, 4/1944. - 1 p + dubbel.
item   Circulaire van de NSV-Walter G. Uhlig betreffende een concert ten voordele van het Winterhilfswerk 1941/42, . - 1 p. + dubbel.
file   Brieven, bewijsstukken, kwijtingen, formulieren en lijst ingediend door de Blockwalter aan de Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, Ortsgruppe Brüssel, betreffende het storten van sommen voor het Winterhilfswerk, 16/9/1942-25/6/1943. - 1 farde.
file   Aantekening, kwitanties en circulaires betreffende een kerstpremie, 12/1942. - 1 pak.
item   Rekeningen betreffende stortingen door P. Büscher aan het Amt für Volkswohlfahrt, 5/1/1944-4/8/1944. - 1 farde.
file   Kasstukken, rekeningen, facturen, brieven, lijsten en kwitanties betreffende de sommen die door de "Kasse" van de DAF-AO, Verwaltungsstelle Brüssel, werden gedebiteerd en gecrediteerd, 19/4/1943-31/7/1943. - 1 pak.