Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Nationalsozialistische Frauenschaft, Auslandsorganisation - Auslandsdeutsche Frauenschaft
item   Circulaire van "Ortsfrauenleiterin" H. Keim betreffende de zgn. "Arbeitsmittage", 6/2/1942. - 1 p..
item   Inkomende brief van de "Kanzlei des Führers" betreffende de gelukwensen die A. Hitler voor zijn verjaardag ontving, 20/5/1942. - 1 p..
item   Circulaire vanwege E. Bakker (Leiterin der Mutterberatung) aan de ouders betreffende de inenting van kinderen tegen difterie, 2/1943. - 1 p..
file   Alfabetisch geordende verslagen, formulieren, brieven en lijsten betreffende de levensloop van in Brussel wonende vrouwen die op een of andere manier het duitse staatsburgerschap verwierven en wellicht daarbij het lidmaatschap van de Nationalsozialistische Frauenschaft aanvroegen, 18/6/1940-26/5/1944. - 1 pak.
item   Alfabetisch gerangschikte lijsten betreffende de vrouwen in de Ortsgruppe Brüssel in verband met het Duitse Rode Kruis, "Eintopfessen", soldatenvrouwen, tramkaarten en een speelgoedactie, . - 1 farde.
item   Formulieren met persoonlijke gegevens over de in België wonende kolonie Duitse vrouwen, . - 1 lias.