Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Volksdeutsche Bewegung Luxemburg (in Belgien)
item   Brief van L. Pünnel en E. Faber (respectievelijk Beauftragter en Kassenleiter van de Volksdeutsche Bewegung Luxemburg) aan de "Westbank NV" betreffende financiële verrichtingen, 4/11/1941. - 1 p + dubbel.
item   Circulaire aan Ortsgruppe Brussel betreffende eierbedeling, 12/11/1941. - 1 p. + dubbel.
item   Brief van L. Pünnel aan de familie Koch (Landesgruppenleitung) met een uitnodiging voor een diner, 20/11/1941. - 1 p..
item   Bevelschrift van de Kommandant der Oberfeldkommandantur (Stadtkommandantur Brüssel) betreffende het onder de wapens roepen van alle Rijksduitse mannen, 3/5/1942. - 1 p..
item   Circulaire vanwege L. Pünnel betreffende de betekenis van het "Stellungsbefehl" van 3/5/1942 voor de Luxemburgers, 7/5/1942. - 1 p. + dubbel.
item   Bevelschrift vanwege de Ortskommandantur Brussel betreffende de oproeping tot dienst in de Wehrmacht van Rijksduitsers, 7/5/1942. - 1 p..
item   Instructie en bevelschrift van de Ortskommandantur Brussel betreffende de oproeping tot dienst in de Wehrmacht van Rijksduitsers, 4/6/1942.
item   Circulaire vanwege Landesgruppenleiter A. Schulze, onder andere gericht aan L. Pünnel, betreffende de Volksduitse Luxemburgers, hun beweging in België en hun inschakeling binnen de NSDAP, 4/6/1942. - 1 p. + dubbel.
item   Circulaire vanwege L. Pünnel betreffende de registratie van Luxemburgse volksgenoten in het bevolkingsregister, 6/8/1942. - 1 p. + dubbel.
item   Brief van de "Union vun de Letzeburger Freihêtsorganisationen" aan Couturier (Substituut van de militaire auditeur) betreffende inlichtingen over de Volksduitse Beweging en over de vermeende collaboratie van de Luxemburgers, 25/10/1944. - 4 p..