Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  De "Deutsche Kolonie" en de "Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Kolonie Brüssels" (ARKO) : De Ortsgruppe voor de oorlog
item   Brief aan E. Ebenfeld (Ortsgruppenleiter) betreffende een kandidatuur als voorzitter van de "Arbeitsgemeinschaft der deutschen Vereine Brüssels", 14/11/1933. - 1 p..
item   Notulen van de ARKO-vergadering van 23/11, ...-1939. - 1 p..
item   Verslag betreffende de oprichting van een Dachorganisation binnen de ARKO, ...-1939. - 1 p..
item   Brief aan K. Werzner (Propaganda-Amt) betreffende de redenen van de oprichting van de ARKO, 28/8/1942. - 1 p..
item   Kasstukken, facturen, offertes, aantekeningen, lijsten, circulaires, brieven, formulieren, nota's, rekeningen en kwitanties bijgehouden door de Kassenleiter (respectievelijk P. Gorol, H. Damerow en Krieg) betreffende de financiële huishouding van de Ortsgruppe Brussel, 12/3/1936-1939. - 2 pakken.
item   Notulen van de stichtingsvergadering van de ARKO op 12 oktober 1933, 23/11/1933. - 1 p..
item   Statuten van de ARKO, 11/1933. - 2 p..