Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  De Ortsgruppe Brussel tijdens de bezetting
item   Uitgaande brief van F. Pöhls (Ortsgruppenleiter) aan de Brüsseler Zeitung betreffende het overmaken van foto's, onder meer over het "Eintopfessen", 17/11/1941.
item   Circulaire ter uitnodiging voor een lezing door Oberstabsartz Holm, 2/2/1942. - 1 p..
item   Circulaire betreffende het verkrijgen van "Kleiderkarte", 9/2/1942. - 1 + 1 p..
item   Circulaire waarin F. Pöhls de afwezigheid van een aantal mensen op een "Reichsstrassensammlung" hekelt, 16/2/1942. - 1 p..
item   Notulen van een vergadering van voedingshandelaars betreffende levensmiddelen, 21/8/1943. - 2 p..
item   Circulaires (waaronder één vanwege F. Pöhls) betreffende de viering van de avond der gevallenen van de beweging op 9/11/1943, 25/10/1943-30/10/1943. - 1 p..
item   Formulier om vrij in Brussel te kunnen rondlopen, . - 1 p..
item   Formulieren betreffende de aanwezigheid op het "Erntedankfest" van 1 oktober 1942 van leden van de VDBL en Wehrmacht, in antwoord op een circulaire van Ortsgruppenleiter Pöhls, . - 1 pak.
item   Formulieren, brieven en attesten betreffende de afwezigheid op het "Erntedankfest" van leden van de VDBL en Wehrmacht, in antwoord op een circulaire van Ortsgruppenleiter Pöhls, . - 1 pak.
item   Circulaire van K. Werzner (Propaganda-Amtsleiter) betreffende de herdenking van de oprichting van de Ortsgruppe Brussel, 8/8/1942. - 1 p..
item   Notulen van een vergadering van de Zellenleiter, 6/4/1943. - 1 p..
item   Geheime instructie betreffende de alarmering van Rijksduitse burgers, 12/5/1943. - 2 p..
item   Convocatiebrief en notulen betreffende een vergadering van de Zellenleiter, 2/9/1943-11/9/1943. - 2 p..
item   Circulaire van Pöhls aan de Zellenleiter, houdende politieke informatie, 26/10/1943. - 1 p..
item   Circulaire van Opitz (Hauptgefolgschaftsführer HJ-Flandern, Standort Brussel) aan de Zellenleiter van Zelle 4 betreffende de jongeren die klaar staan voor de "Kriegseinsatz" met bijgaand formulier, 12/5/1944. - 2 p..
item   Circulaire betreffende de verdeling van paspoorten voor oorlogsgetroffenen, 17/5/1944.
item   Convocatiebrief van Ortsgruppenleiter F. Bull betrefende de alarmering van Rijks- en Volksduitsers met bijgevoegde lijst van bestemmelingen, 15/6/1944. - 2 p..
item   Formulieren voor het verstrekken van een paspoort aan slachtoffers van bombardementen, . - 1 p. + 4 dubbels.
item   Lijsten van personen met adressen en inlichtingen betreffende aanmeldingen, 19/6/1944-27/6/1944. - 2 p..
item   Periodieke publicatie van de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Auslandsorganisation. Landesgruppe in Belgien. Ortsgruppe Brussel (1943, nr. 18, 31, 51/52; 1944, nr. 1-2, 8, 13, 27-30, 32-34), 1943-1944. - 1 farde.