Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief van de Katholieke Arbeidersjeugd K.A.J.
file   Algemene verslagen over de aktiviteiten van de Katholieke ArbeidersJeugd tijdens de tweede wereldoorlog, 1941-1944. - 7 pièces.
item   De Kajottersbeweging tijdens de bezetting. Verslag over de werking van KAJ-VKAJ, 1944. - 1 pièce.
item   Au service du pays - La JOC pendant la guerre, 1944. - 1 pièce.
item   De KAJ in België sedert den oorlog. Vertrouwelijk verslag, 1/12/1941. - 1 pièce.
item   Le Jocisme depuis la guerre. Rapport confidentiel, 1/12/1941. - 1 pièce.
item   Verslagen van de bestuursvergaderingen van VKAJ-JOCF, 1941-1944. - 1 pièce.
item   Quelques aspects de l'apostolat jociste en 1942-1943, 1942-1943. - 1 pièce.
item   Verslag over de KAJ-werking in 1942-1943, 1942-1943. - 1 pièce.
series   Documenten betreffende de KAJ-Aktie bij de Belgische arbeiders in Duitsland, 1942-1946. - 540 pièces.
file   Algemene verslagen, 1943-1945. - 13 pièces.
file   Verslagen van K.A.J.-leiders over hun aktie en hun verblijf in Duitsland, 1943-1945. - 32 pièces.
series   Brieven of fragmenten van brieven van Kajotters uit Duitsland naar familieleden, vrienden, proosten en KAJ-leiders in België, 5/1/1942-28/7/1944. - 428 pièces.
file   Brieven uit België aan Kajotters in Duitsland, 8/1/1943-10/7/1944. - 30 pièces.
file   Richtlijnen aan militanten in Duitsland en lijsten van de militanten en leden in Duitsland, 1941-1944. - 10 pièces.
file   Verschillende documenten betreffende de KAJ-aktie, 1941-1946. - 27 pièces.
item   Programma van een kerstfeest in de kantine van een niet nader genoemd arbeiderskamp, 12/1943. - 1 pièce. < /div>
series   Documenten betreffende de "Hulp aan de Arbeiders in de Vreemde" (H.A.V.), 1942-1945. - 113 pièces.
file   Algemene richtlijnen voor de organizatie van hulpakties, 1942-1944. - 15 pièces.
file   Verslagen over samenstelling en werking van H.A.V. -groepen, 1942-1944. - 12 pièces.
file   Nota's van de Juridische Dienst van de H.A.V., . - 35 pièces.
file   Teksten, prenten en brochure uitgegeven door de Hulp aan de Arbeiders in de Vreemde, .
file   Documenten betreffende de K.A.J.-Aktie bij de Belgische Arbeiders in Frankrijk, 1943-1944. - 34 pièces.
series   Naoorlogse verslagen van K.A.J.-federaties over hun aktiviteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944. - 274 pièces.
file   Naoorlogse verslagen van de K.A.J. - vlaamse federaties over hun aktiviteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944. - 159 pièces.
file   Naoorlogse verslagen van K.A.J.-federaties van Brussel en provincie Brabant over hun aktiviteiten tijdens de tweede Wereldoorlog, 1944. - 29 pièces.
file   Naoorlogse verslagen van K.A.J.-federaties van provincie Limburg over hun aktiviteiten tijdens de tweede Wereldoorlog, 1944. - 53 pièces.
file   Naoorlogse verslagen van K.A.J.-federaties van provincie Oost-Vlanderen over hun aktiviteiten tijdens de tweede Wereldoorlog, 1944. - 11 pièces.
file   Naoorlogse verslagen van K.A.J.-federaties van provincie West-Vlaanderen over hun aktiviteiten tijdens de tweede Wereldoorlog, 1944. - 28 pièces.
file   Naoorlogse verslagen van de K.A.J. -waalse federaties over hun aktiviteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944. - 115 pièces.
file   Naoorlogse verslagen van K.A.J.-federaties van provincie Henegouwen over hun aktiviteiten tijdens de tweede Wereldoorlog, 1944. - 21 pièces.
file   Naoorlogse verslagen van K.A.J.-federaties van provincie Luik over hun aktiviteiten tijdens de tweede Wereldoorlog, 1944. - 42 pièces.
file   Rapports d'après-guerre des fédérations-JOC dans la province de Namur sur leurs activités pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1944. - 28 pièces.