Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Briefwisseling en circulaires van en over de Vlaamsche Jeugd
file   Stukken betreffende de Vlaamse Jeugd, doelstellingen en uitbouw ervan, 1941. - 11 pièces.
item   Oproep van A. Wachtelaer, jeugdleider der Vlaamse Jeugde, tot aansluiting bij de Vlaamse Jeugd onder het motto "Van nu af eenheid in de jeugd van Vlaanderen, 1941. - 1 pièce.
item   Oproep van A. Wachtelaer, jeugdleider der Vlaamse Jeugde, tot aansluiting bij de Vlaamse Jeugd onder het motto "Van nu af eenheid in de jeugd van Vlaanderen, 1941. - 1 pièce.
item   Oproep van A. Wachtelaer tot aansluiting bij de Vlaamse Jeugd "Vlaamsche Jeugd Eenheid !" met de 10 eerste richtlijnen, 3/1941. - 1 pièce.
item   Formulier voor aansluiting bij Vlaamse Jeugd, . - 1 pièce.
item   Formulier voor aansluiting bij Vlaamse Jeugd, . - 1 pièce.
item   Formulier voor geldelijke steun aan Vlaamse Jeugd, 1941. - 1 pièce.
item   Document van Kameraadschap Mortsel, Vendel III ("Verslag der werking van het V.J. te Mortsel in de verloopen Lentemaand"), 3/4/1941. - 1 pièce.
item   Omzendbrief van het hoofdkwartier van de Vlaamse Jeugd, Muziekafdeling over Vlaamse Jeugd Muziekschool, 5/1941. - 1 pièce.
item   Oproep voor verzameling van Stam 4, Waasland, van de Vlaamse Jeugd te St-Niklaas-Waas op 27 juli 1941, 7/1941. - 1 pièce.
item   Marquardt, van het Stützpunkt Mechelen van de NSDAP, brengt de Landsgruppenleiter der NSDAP verslag uit over een wervingsvergadering van de Vlaamse Jeugd te Mechelen op 18 mei 1941, 29/6/1941. - 1 pièce.
item   Toegangskaart tot de in 11. vergadering van de Vlaamse Jeugd te Mechelen op 18 mei, 1941. - 1 pièce.
file   Stukken betreffende Vlaamse Jeugd Meisjes, 1941. - 6 pièces.
item   Aanstellingsformulier tot leidster in de Vlaamse Jeugd, 1941. - 1 pièce.
item   Brief : Paula De Vos, Muziekafdelingsoverste Vlaamse Jeugd Meisjes vraagt stafoverste Jorssen bestelling te doen van muziekbundel, 26/4/1941. - 1 pièce.
item   Verslag over de vergadering van het Stafkwartier Vlaamse Jeugd Meisjes op 14 mei 1941, 14/5/1941. - 1 pièce.
item   Brief : Jet Jorssen, dd. Hoofdgouwleider wenst Ph. Stevens geluk met aanvaarding ambt gouwleidster van Brabant en geeft enkele organisatorische inlichtingen, 5/6/1941. - 1 pièce.
item   Invulformulier van Vlaamse Jeugd Meisjes, Muziekafdeling, betreffende muzikale kennis, . - 1 pièce.
item   Invulformulier van Vlaamse Jeugd Meisjes, Muziekafdeling, betreffende muzikale kennis, . - 1 pièce.
file   Brieven van A. Wachtelaer aan Oberbannführer R. Hemesath, Beauftragter der Reichsjugendführung in de MV., 15/3/1941-1944. - 4 pièces.
item   Brief : A. Wachtelaer bericht Hemesath dat hij de pers- en propagandaleider van de Vlaamse Jeugd Meisjes moest uitsluiten, 15/3/1941. - 1 pièce.
item   Brief : Wachtelaer brengt Hemesath op de hoogte van de vooruitgang der Vlaamse Jeugd en vraagt hem steun bij de onderhandelingen met het A.V.N.J., 22/4/1941. - 1 pièce.
item   Memorandum van Wachtelaer aan Hemesath waarin hij wijst op de uitbreiding der Vlaamse Jeugd, de tegenstand van het VNV en AVNJ en waarin hij de steun vraagt van de MV, 1944. - 1 pièce.
item   Brief : J. Weyler (?) dankt Hemesath voor de uitnodiging van Reichsjugendführer Axmann de activiteiten van de H.J. in Duitsland te leren kennen, 10/5/1941. - 1 pièce.
file   Briefwisseling van Dr Lehembre, Jeugleider van het A.V.N.J. aan Oberbanführer R. Hemesath, 12/3/1941-18/4/1941. - 5 pièces.
item   Brief : Lehembre deelt Hemesath zijn bemerkingen over Vlaamse Jeugd mee en verzet zich tegen de uitbouw ervan, 12/3/1941. - 1 pièce.
item   Brief : Lehembre vestigt de aandacht van Hemesath op de aktie van de Vlaamse Jeugd, gericht tegen het V.N.V. en het A.V.N.J., 20/3/1941. - 1 pièce.
item   Brief : Lehembre geeft Hemesath zijn indrukken over de gesprekken die hij met Vlaamse jeugdleiders voerde in verband met de eenheid in de Vlaamse jeugdbewegingen, 8/4/1941. - 1 pièce.
item   Vertaling van de brief waarin Lehembre Hemesath zijn indrukken geeft over de gesprekken die hij met Vlaamse jeugdleiders voerde in verband met de eenheid in de Vlaamse jeugdbewegingen, 10/4/1941. - 2 pièces.
item   Brief : Hemesath beantwoordt Lehembre's brief van 8.4.1941 betreffende de eenheid van de jeugdbewegingen in Vlaanderen, 18/4/1941. - 1 pièce.
file   Brieven van A. Wachtelaer aan Hemesath en Lehembre na de eenmaking van A.V.N.J., Vlaamse Jeugd e.a. in Nationnal Socialistische Jeugd Vlaanderen, 18/7/1941-24/7/1941. - 5 pièces.
item   Brief : A. Wachtelaer deelt zijn ontgoocheling over het Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen aan Hemesath mee, 18/7/1941. - 1 pièce.
item   Brief : A. Wachtelaer geeft Hemesath commentaar bij de bevelen door Lehembre uitgevaardigd voor het Nationaal Socialistische, verbergt zijn ontgoocheling niet en vraagt Hemesath de Vlaamse Jeugd niet in de steek te laten, 19/7/1941. - 1 pièce.
item   Brief van A. Wachtelaer brengt Hemesath verslag uit over de samenvoeging van Vlaamse Jeugd en A.V.N.J. in Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen en maakt zijn beklag daarover, 19/7/1941. - 1 pièce.
item   Brief : A. Wachtelaer protesteert bij Lehembre over de samensmelting A.V.N.J. en Vlaamse Jeugd tot Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen, waarbij geen aandacht besteeld werd aan de belangen en vroegere positie van de Vlaamse Jeugd, 24/7/1941. - 1 pièce.
item   Nota voor besprekingen met Lehembre en Wachtelaer door Hemesath, 1941. - 1 pièce.
file   Periodieken van de Vlaamse Jeugd, 1941. - 3 pièces.
item   De Vlaamse Jeugd, 1941. - 2 pièces.
item   De Vlaamse Jeugdleider, 1941. - 1 pièce.
item   Verslag over de actie en gebeurtenissen in de Nederduitsche Jeugd, 20/1/1942. - 1 pièce.