Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Rekeningen en correspondentie van de Germanische Leitstelle, Aussenstelle Flandern
series   Stukken betreffende de rol en positie van de Germanische Leitstelle, 9/9/1942-7/1/1946.
item   Brief van Jansen (Bannführer) aan Schmitt (Oberbannführer Reichsjugendführung Auslands- und Volkstumsamt) betreffende de financiering door de Germanische Leitstelle van organisaties, 9/9/1942. - 1 stuk.
item   Proces-verbaal, opgemaakt door Commissaris G. Jans en bestemd voor de Krijgsauditeur van Antwerpen, betreffende de aktiviteiten van de Germanische Leitstelle, 11/8/1945. - 1 stuk en dubbel.
item   Proces-verbal, opgemaakt door Commissaris G. Jans en bestemd voor de Auditeur-Generaal, betreffende de aktiviteiten van de Germanische Leitstelle, 7/1/1946. - 1 stuk en dubbel.
series   Stukken betreffende de praktische werking van de Germanische Leitstelle, 27/8/1941-17/8/1944.
file   Rekeningen en brief betreffende financiële injecties ten voordele van de Germanische Leitstelle via de Heeres-Standortkasse, Münster, 27/3/1943-13/12/1943. - 1 omslag.
file   Brieven betreffende de overdracht van de gelden van Germanische Leitstelle-Hildesheim naar de Vlaamse en Waalse afdelingen, 14/12/1943-29/2/1944. - 1 omslag.
file   Rekeningen betreffende omboekingen, 1/12/1943-30/5/1944. - 1 omslag.
item   Rekening en bewijsstukken betreffende de betaling van maandelijkse bijdragen, 11/3/1944-1/4/1944. - 2 stukken.
item   Kwitanties betreffende terugbetaling van voorschotten, 1/4/1944. - 2 stukken.
item   Rekeningen betreffende stortingen aan Germanische Leitstelle-Brussel, 28/4/1944-29/4/1944. - 2 stukken.
file   Rekeningen betreffende via de Westbank NV begunstigde organisaties en personen, 15/10/1943-3/8/1944. - 1 omslag.
item   Rekening en kasstuk betreffende de storting van geld aan Sosman (Gardes Wallonnes), 17/8/1944. - 1 stuk.
file   Rekeningen en formulieren betreffende de reisonkostenvergoeding van Swinnen, Langner, L. Wouters, Kujat, Stahl et O. Böhm (alleen verbonden aan het Ausbildungslager Flandern), 4/11/1943-25/3/1944. - 1 omslag.
file   Rekeningen en formulieren betreffende de onkostenvergoeding van reizen gemaakt door J. Desseyn (Unterscharführer van de SS-Standarte Kurt Eggers), 15/2/1944-29/3/1944. - 1 omslag.
file   Rekeningen, formulieren en brieven betreffende de vergoeding van de vervoersonkosten gemaakt door C. Schrank en A. Pohlmann (verbonden aan het Nationalsozialistische Volkswohfahrt), 5/1944. - 1 omslag.
item   Rekening en formulier betreffende de vergoeding van vervoersonkosten aan L. Demeyere (SS-Schütze van SS-Gruppenleiter Jungclaus), 11/4/1944-14/4/1944. - 2 stukken.
file   Rekeningen, facturen, lijst, bewijsstukken en kasboek betreffende de vergoeding van uitgaven gemaakt door de 1° Standaard der Germaansche SS-Vlaanderen, Troep Luik-Namen, 16/9/1943-1/12/1943. - 1 omslag.
item   Factuur en rekening betreffende de betaling van een rekening voor het maken van de grafzerk voor SS-Untersturmführer A. Schollen, 14/10/1943-16/12/1943. - 2 stukken.
item   Rekening en lijst betreffende de afrekening van wat door de Befehlstelle Brüssel der Reichsjugendführung werd besteed in de maand november 1943, 15/12/1943. - 2 stukken.
file   Rekeningen betreffende de vergoeding van organisaties en personen voor gemaakte kosten, 15/12/1943-30/5/1944. - 1 omslag.
item   Brief van het Ausbildungslager Schoten aan Germanische Leitstelle, Aussenstelle Flandern betreffende de vergoeding van verplegingskosten, 15/4/1944. - 1 stuk.
item   Lijst betreffende de levering van meubelen door de Germanische Leitstelle, Dienststelle Niederlande aan de Waffen-SS, Vorschule Schoten, 16/2/1943. - 1 stuk.
item   Brief van Bunke (SS-Ausbildungslager Schoten/Vlaanderen) aan Wagner (Verwaltung der Germanische Leitstelle) betreffende de verdeling van boeken, instrumenten en dergelijke, 15/3/1944. - 1 stuk.
item   Brief van Bunke aan de Verwaltung van de Germanische Leitstelle betreffende het betalen van een nieuwe projectielamp, 22/6/1944. - 1 stuk.
file   Brieven en formulier betreffende de opening van een rekening bij Westbank NV op naam van M. Gevaert, 27/8/1941-6/3/1942. - 1 omslag.