Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Correspondentie, circulaires, lijsten enz. in beslag genomen bij collaboratie- en Duitse instellingen en organisaties ten behoeve van de rechtsvervolging door de Krijgsgerechten ("Algemene Documentatie")
series   Documentation diverse, . - 32 classeurs.
file   Documentation concernant la Propaganda Abteilung, . - 2 classeurs.
file   Documentation concernant Maschinelles Berichtwesen, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant Kultuurdienst / Association culturelle, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant la presse, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant Kinderlandverschickung (K.L.V.), .
file   Documentation concernant kakibroeken, .
file   Documentation concernant l'Abwehrstelle (A.S.T.), . - 1 classeur.
file   Documentation concernant Jeugdopleiding, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant la collaboration artistique, .
file   Documentation concernant le Secours d'Hiver, .
file   Documentation concernant les experts, .
file   Documentation concernant les emblèmes, .
file   Documentation concernant les Autorités sous l'occupation, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant l'Association des Déportés, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant le Bien-être du Peuple / Volkswelzijn, .
file   Documentation concernant General Unternehmer, .
file   Documentation concernant les Reflets, .
file   Documentation concernant la Corporation Nationale de l'Enseignement et de l'Education, .
file   Documentation concernant le Sport, .
file   Documentation concernant la Gestapo, .
file   Documentation concernant Zivilkraftfahrer, .
file   Documentation concernant la Police belge, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant l'Eisenbahnwachdienst, .
file   Documentation concernant l'Ermittlungsdienst, .
file   Documentation concernant les étudiants, .
file   Documentation concernant Deutsche Krankenkasse in Belgien, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant la Zwart Kruis (Mouvement National Socialiste belge, N.S.B.), . - 1 classeur.
file   Documentation concernant la Commission consultative de l'Enseignement, .
file   Documentation concernant l'Ergänzungsstelle der Waffen SS, .
file   Documentation concernant le Cercle Européen, .
file   Documentation concernant Gevolmachtigden van de Arbeid, .
file   Documentation concernant la Philarmonie Brussel, .
file   Documentation concernant Wachgruppe Nordland, .
file   Documentation concernant la colonie russe en Belgique, .
file   Documentation concernant la Gilde du Film, .
file   Documentation concernant l'Hoogeschooluitbreiding voor Vlaanderen, .
file   Documentation concernant l'Odre des experts comptables, .
file   Documentation concernant S.S. und Polizeigericht, .
file   Documentation concernant Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche Boekwezen ; Cercle belge de Librairie, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant Legioen Speer, .
file   Documentation concernant Landesleitung Flandern, .
file   Documentation concernant Runes, .
file   Documentation concernant le cinéma, .
file   Documentation concernant le Parti National Breton, .
file   Documentation concernant la Jeunesse Intellectuelle, .
file   Documentation concernant Watch Tower / Tour de Garde, .
file   Documentation concernant les Juifs, .
file   Documentation concernant Voor het Gezin / L'Action Familiale, .
file   Documentation concernant l'Institut d'Etudes Corporatives, la Fondation Charles Anciaux, .
file   Documentation concernant les Offices belges, .
file   Documentation concernant Arbeid en Vreugde / Joie et Travail, .
file   Documentation concernant Action Henri De Man, .
file   Documentation concernant Schoonheid van de Arbeid, .
file   Documentation concernant Werelddienst, .
file   Documentation concernant l'Office National de Placement et de Chômage (O.N.P.C.), .
file   Documentation concernant la Jeunesse Croix-Rouge, .
file   Documentation concernant la Jeunesse "Croix de Feu", .
file   Documentation concernant les abréviations, .
file   Documentation concernant le Parti socialiste clandestin, .
file   Documentation concernant Heimschule, .
file   Documentation concernant Phalange, .
file   Documentation concernant la Centrale pour les propositions d'amélioration d'entreprise, .
file   Documentation concernant l'O.T.A.D. - Officiers, Gardes Trains, .
file   Documentation concernant le Front National Social Indépendant, .
file   Documentation concernant le Mouvement de reconstruction générale, .
file   Documentation concernant la Ligue Solidariste Belge, Belgisch Nederlandse Solidaristen et la Garde Nationaliste Belge, .
file   Documentation concernant Wachgruppe Jungclaus, .
file   Documentation concernant Rote Kapelle, .
file   Documentation concernant la Ligue de l'Indépendance nationale, .
file   Documentation concernant Informationsbrief, .
file   Documentation concernant Action Nationale Réaliste, .
file   Documentation concernant le Bulletin de la "Table Ronde", .
file   Documentation concernant le Comité central de secours et d'alimentaion, .
file   Documentation concernant les causes de la collaboration, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant Commission De Beus, .
file   Documentation concernant l'Entente internationale contre la 3ème Internationale, .
file   Documents concernant Zivilfahndungsdienst, .
file   Documentation concernant les formations militaires, . - 9 classeurs et 1 farde.
file   Documentation concernant Fabriekswacht, Dietsche Militie, Wachtbrigade, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant Jongerenkorps, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant Vlaamse Wacht, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant N.S.K.K., . - 1 classeur.
file   Documentation concernant l'Organisation Todt (O.T.), .
file   Documentation concernant la Marine, .
file   Documentation concernant la Légion Wallonie, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant Deutsches Rotes Kreuz (D.R.K.), .
file   Documentation concernant Hilfsfeldgendarmerie, .
file   Documentation concernant Mededelingen van de Nationaal-Socialistische Voorzorg voor de Wapen S.S. in Vlaanderen en Wallonië, .
file   Documentation concernant l'incompétence des autorités belges à l'égard des formations militaires et paramilitaires, .
file   Documentation concernant Arbeitsbataillon L., .
file   Documentation concernant S.S. Erstzkommando Flandern und Wallonien, .
file   Documentation concernant la Garde flamande aux incendies (Luftwaffe), .
file   Documentation concernant Junkers Flugzeug - und Motorenwerke Aktiengesellschaft, .
file   Documentation concernant Baubataillone, .
file   Documentation conservée dans la farde LIIB, . - 4 pièces.
file   Documentation concernant les groupements économiques de collaboration, . - 3 classeurs.
file   Documentation concernant l'Office National du Travail (O.N.T.) / Rijksarbeidsambt (R.A.A.), . - 1 classeur.
file   Documentation concernant le Commissariat aux Prix et Salaires, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant l'Ordre des médecins, . - 1 classeur.
file   Documentation concernant les Formations para-militaires : Germaanse S.S. - Algemene S.S. Vlaanderen, . - 1 classeur.
file   Farde "Osteinsatz", .