Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief André Alers betr. naoorlogse aktiviteiten in verenigingen van verzetslui en politieke gevangenen
series   Stukken betreffende de "Belgische Vereniging der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden" (B.V.P.G.&R. / U.B.P.P.&A.), 1951-1955.
series   Bestuurlijke stukken van de "Belgische Vereniging der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden", 1951-1955.
series   Uiteenlopende correspondentie met Alers in zijn functie van ondervoorzitter van de "Belgische Vereniging der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden", 1952-1955.
series   Uiteenlopende documenten betreffende de "Belgische Vereniging der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden", 1952-1955.
file   Knipseldossier, . - 1 omslag.
file   Foto's, . - 1 omslag.
series   Stukken betreffende het "Comité voor Beroep op het Land" ("Comité d'Appel au Pays"), 1952-1953.
file   Stukken betreffende het "Centraal bestuur": lijsten, briefwisseling, samenkomsten met eerste-minister, ontwerpteksten., 1952. - 1 omslag.
series   Verslagen van vergaderingen, 1952. - 1 omslag.
file   Circulaires en moties, 1952-1953. - 1 omslag.
series   Rapporten 1-5 van de "Commission Juridique", 1952. - 1 omslag.
file   Knipsels en brochures betreffende het Comité voor Beroep op het Land, . - 1 omslag.
series   Stukken betreffende het "Nationaal Comité voor Actie en Waakzaamheid" (N.C.A.W. / C.N.A.V.), alias het "Nationaal Waak- en Daadcomité", 1947-1953.
file   Statuten, ontwerpteksten voor CAW-nationaal en diverse interne documenten betreffende de inwendige orde en doelstellingen, 1947-1951. - 3 omslagen. Bevat tevens lijstenAlgemene Info
series   Verslagen van vergaderingen van de CAW, 1947-1953. - 3 omslagen.
series   Circulaires van het "Centraal bestuur", 1947-1953. - 3 omslagen.
series   Correspondentie met Alers als 1ste ondervoorzitter van het "Centrale Bestuur" van het CAW, 1947-1953. - 3 omslagen.
series   Correspondentie van en met de afdelingen, 1947-1953. - 3 omslagen.
file   Dossier houdende o.a. correspondentie betreffende incivisme en veronderstelde incivieken, 1947-1953. - 3 omslagen.
file   Dossier over actie en waakzaamheid in het onderwijs, 1947-1953. - 3 omslagen. Betreft vooral correspondentie AlersAlgemene Info
file   Dossier over tussenkomsten ten voordele van naoorlogse veroordeelde verzetslui, 1949-1952. - 1 omslag.
series   Circulaires naar andere patriotische verenigingen, 1947-1953. - 1 omslag.
series   Toespraken van Alers, 1947-1949. - 1 omslag.
series   Persknipselmap, . - 1 omslag.
file   Dossier met affiches en andere stukken, . - 1 omslag.
series   Stukken betreffende de "Vriendenkring van de Weerstand van het Openbaar Middelbaar Onderwijs" (L.O.M.O.), 1947-1948.
file   Dossier met briefwisseling, circulaires en dubbels betreffende de Vriendekring van de Weerstand van het Openbaar Middelbaar Onderwijs (L.OM.O.), 1947-1948. - 1 omslag.
series   Stukken betreffende het "Front de l'Indépendance", 1947-1948.
file   Dossier met statuten, omzendbrief en knipsels betreffende het Front de l'Indépendance 1940-1944, 1952-1953. - 1 omslag.
series   Stukken betreffende het "Front National Belge de l'Indépendance" (F.N.B.I.), 1949-1952.
series   Bestuurlijke stukken betreffende het "Front National Belge de l'Indépendance", 1949-1953.
series   Stukken betreffende de manifestatie n.a.v. de zesde verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1951.
file   Ordre du Cortège, . - 1 omslag. Met dubbelsAlgemene Info
file   Correspondentie betreffende de praktische details van een manifestatie n.a.v. V-Day in 1952, 3/1952-4/1952.
series   Stukken betreffende sociale werken : Steun aan kinderen, 1951-1952.
series   Stukken betreffende het "Onafhankelijkheidsfront" (O.F. / F.I.), 1944-1951.
file   Stukken betreffende het Onafhankelijkheidsfront : statuten, circulaires, activiteitsverslagen, enz., 1947-1951. - 1 omslag.
file   Directieven aan, correspondentie met en rapporten over het Onafhankelijkheidsfront/Patriotische Milities Gent, 1944. - 1 omslag.
series   Stukken betreffende de sluikpers, 1945.
file   Stukken betreffende het herdrukken van sluikbladen ter gelegenheid van de tentoonstelling "Vaderland en Burgertrouw", 1945. - 1 omslag.
file   Documentatiemap met originelen van sluikbladen en enkele vlugschriften, . - 1 omslag.
series   Lijsten betreffende patriotische verenigingen uit het Brusselse, .
series   Dossiers betreffende "Suggesties inz. sancties"; verschillende circulaires aan verzetsorganisaties naoorlog; dossiers betreffende rantsoenering; uittreksels uit het Staatsblad over verzetslui., . - 1 omslag. Met manuscript van R. Plouy, "A. De Poorter en de Zijne in het Weerstandsleger" (22 p.)Algemene Info