Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Albert Brienen en Elodie Brienen-De Kesel betr. aanhoudingen mei 1940 en verblijf in Engeland
file   Documents concernant des arrestations et des déportations en mai 1940, . - 33 pièces.
item   Handgeschreven relaas van alle ziekten van E. Brienen-De Kessel vanaf aanhouding in mei 1940 ; hospitalisatie's - rehabilitatie ; repatriëring naar België tot in 1971, 1940-1971. - 1 pièce.
item   Afschrift van attest van Baron de Waha-Baillonville, voorzitter van het Belgische Rode Kruis in London betreffende E. Brienen, 20/11/1949. - 1 pièce.
item   Krantenknipsel ("Onschuldige landgenoten opgesloten te Liverpool"), . - 1 pièce.
item   Krantenknipsel - Antwoord van de minister van Justitie op een parlementaire vraag van CVP senator De Boodt in verband met aanhoudigen van Belgische Onderdanen door de geallieerde legers, 1/2/1949. - 1 pièce.
item   Krantenknipsel betreffende verschijnen van Kapitein Faucomprez voor de krijgsraad te Metz met vermelding van het boek van W. Van Peel "Naar Engeland in mei 1940", . - 1 pièce.
item   Knipsel v.z.w. Jeugdzorg ("Oorlogsschade aan private goederen"), 11/1957. - 1 pièce.
item   Krantenknipsel uit Het Belfort. Lezersbrief van L.J. betreffende Albert en Armand Brienen, met verdacht, 19/8/1945. - 1 pièce.
item   Krantenknipsel uit Het Belfort. Lezersbrief van Albert Brienen met rechtzettingen, . - 1 pièce.
item   Brief van Senator De Boodt aan Mr Albert Brienen betreffende de aandhoudingen in 1940, 6/2/1949. - 1 pièce.
item   Brief van senator De Boodt aan Albert Brienen betreffende de te stellen parlementaire vraag in verband met de aanhoudingen door de Fransen, 14/12/1948. - 1 pièce.
item   Getypte tekst van een artokel uit "De Standaard" betreffende een proces verbaal van 1 juli 1940 ondertekend door prokeur des konings Ganshof Van Der Meersch, 4/1/1951. - 1 pièce.
item   Brief van R. Schmid aan Albert Brienen met vragen over de gebeurtenissen in Bailleul en Duinkerken in 1940, 23/8/1957. - 1 pièce.
item   Brief van Albert Brienen aan Mr Schmid met de door haar gekende antwoorden, 24/12/1957. - 1 pièce.
item   Krantenknipsel uit Opstanding ("Gedeporteerden tegen de Belgische Staat"), . - 1 pièce.
item   Hangeschreven relaas in verband met bevel tot aanhouding ("Terug in België"), . - 1 pièce.
item   Attest van Baron de Waha-Baillonville voorzitter Belg. Rode Kruis, London betreffende Brienen Elonia, 20/11/1949. - 1 pièce.
item   Dokument ter zake : Staatscommissaris H.W. Bonne tegen De Kessel Elodie, Echt. Brienen Albert. Uiteenzetting betreffende de aanhouding op 16 mei 1940 te Gent door de Gentse Politie, de uitlevering aan de Franse solaten en het verhaal Frankrijk - England - België, . - 1 pièce.
item   Aangetekende brief van mw. De Kessel-Brienen aan de minister van Volksgezondheid, Burgerlijke Oorlogsslachtoffers betreffende nogmaals het hele verhaal, 10/10/1963. - 1 pièce.
item   Brief van L. Kiebooms, volksvertegenwoordiger aan de heer L. Deprit betreffende mr en mw A. Brienen-De Kessel, 5/9/1963. - 1 pièce.
item   Brief van senator De Boodt aan A. Brienen vermeldend dat er geen instructies aan Rijkswacht of Politie werden gegeven in 1940 om aanhoudingen te verrichten, 6/2/1949. - 1 pièce.
item   Vonnis van de eerste burgerlijke Kamer van eerste aanleg, Gent - Albert Brienen en echtgenote De Kessel Elodia tegen de stad Gent en de Belgische Staat wegens onrechtmatige aanhouding op 16 mei 1940 door een politie-commissaris der stad Gent met als conclusie : vordering ongegrond met daarbij deurwaardersexploot, 17/4/1951. - 2 pièces.
item   Brief van A. Raveschot, Doctor in de Rechten aan A. Brienen, 3/4/1949. - 1 pièce.
item   Handgeschreven dokument over Albert Brienen : zijn antecedenten en zijn aanhouding, . - 1 pièce.
item   Project opgesteld door Mter Oscar Verdonck, avoué bij de Rechtbank van eersten aanleg te Gent, tot dagvaarding van de stad Gent en de Belgische Staat in de zaak Brienen, . - 1 pièce.
item   Besluiten van meester Van Hille, Gent in verband met het proces te Metz, de tragedie van Ascq en de aanhoudingen te Gent in mei 1940 gestaafd met verschillende dokumenten, 16/11/1948-8/8/1949.
item   Besluiten der stad Gent. Afschrift in het bezit van Meester Van Hille, 2/10/1950. - 1 pièce.
file   Relaas over de verschijning van Kapt. Faucomprez voor de Krijgsraad van Metz op 6 oktober 1948 met opmerkingen, dokumenten en 1 krantenknipsel, . - 1 pièce.
item   Brief van Albert Brienen aan de heer Prokureur, 25/11/1948. - 1 pièce.
item   Brief van R. Schmid aan Mw A. Brienen, 6/1/1958. - 1 pièce.
file   Farde "Ministerie van Volksgezondheid en van het gezin", .
file   Verslag van wedervaren van Albert Brienen en zijn vrouw met 2 krantenknipsels ("16 mei 940. Verslag sinds aanhouding"), .
item   Brief van onbekende persoon aan Monsieur Louis Kiesbooms, membre de la Chambre des Représentants, 2/9/1963. - 1 pièce.
file   Briefwisseling van Mr Van Hille gericht aan A. Brienen, 1949-1950.
file   Documenten rond boek "Naar Engeland in Mei 1940" van Willem Van Peel, 1948-1950. - 16 pièces.
item   Brief met hoofding University of London Institute of Education, Joseph Lauwereys aan Willem Van Peel met betrekking tot ontvangst boek, 10/10/1949. - 1 pièce.
item   Brief van senator De Boodt aan A. Brienen betreffende een parlementaire vraag en ontvangst van het boek, 14/12/1948. - 1 pièce.
item   Brief van G. Van Den Daele aan Van Peel voor toezending van het boek, 27/7/1949. - 1 pièce.
item   Brief van het tijdschrift "Boekengids" aan A. Brienen met de tekst van de recensie, 8/3/1950. - 1 pièce.
item   Brief van W. Melis aan A. Brienen met commentarren over het boek, 16/7/1948. - 1 pièce.
item   Brief van Adv. H. Snoeck aan (Brienen?) met commentaren over het proces van Dr Raveschot, 2/4/1948. - 1 pièce.
item   Brief van Adv. E. Van Dieren aan Brienen met commentaren over het boek, 5/8/1948. - 1 pièce.
item   Brief van de Directeur van het Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, R. Brulez, met melding van een radio-recensie met de volledige tekst van de recensie uitgezonden op 25 juli 1949, 29/7/1949. - 1 pièce.
item   Brief van Filip de Pillecyn aan Van Peel meldende ontvangst van het boek, 27/9/1949. - 1 pièce.
item   Brief van Bert van Blokland betreffende een bezoek en de ontvangst van het boek, . - 1 pièce.
item   Brief van F. Van Cauwelaert aan Van Peel meldende de ontvangst van het boek, 7/10/1948. - 1 pièce.
item   Fotokopie van blz. 259 uit de Bibliogids met een recensie over het boek, 10/1949. - 1 pièce.
item   Drukwerk van Uitgaven Elodia de Kesel ("Wat de pers zegt van Willem Van Peel over Naar Engeland in mei 1940"), . - 1 pièce.
file   Krantenknipsels betreffende het boek "Naar Engeland in mei 1940", . - 10 pièces.
item   Handgeschreven duplicaten van "Wat de pers zegt" over het boek, . - 1 pièce.
file   Krantenknipsels in verband met het boek "Naar Engeland in mei 1940", . - 4 pièces.
file   Documenten betreffende la Brigade Piron e.d., 1952-1963. - 9 pièces.
item   Avondpas van de Belgian Forces, IInd Group. C.I.D., . - 1 pièce.
item   Liedjesboekje B.U.Y.O., . - 1 pièce.
item   Tweetalige Mededelingsblad van de Belgian Forces in the United Kingdom, 20/4/1962. - 1 pièce.
item   Tweetalige Mededelingsblad van de Belgian Forces in the United Kingdom, 30/4/1963. - 1 pièce.
item   Brief van Voorzitter J.A. Denoel van de Belgian Forces in the United Kingdom, 10/11/1960. - 1 pièce.
item   Brief van Voorzitter J.A. Denoel van de Belgian Forces in the United Kingdom, 7/5/1961. - 1 pièce.
item   Brief van Voorzitter J.A. Denoel van de Belgian Forces in the United Kingdom, 6/12/1961. - 1 pièce.
item   Gestencileerd Mededelingsblad van de Belgian Forces in the United Kingdom, 12/5/1954. - 1 pièce.
item   Brief van de Brigade Piron aan A. Brienen, 23/3/1952. - 1 pièce.
file   Documenten betreffende Verbond van het Vlaams Verzet (V.V.V.), . - 5 pièces.
item   Knipsel uit het ledenblad van het V.V.V. met een artikel "Wat is het V.V.V.?" door Albert Brienen, secretaris V.V.V., 2/3/1954. - 1 pièce.
item   Getijpte tekst van een rede "Het Vlaamse Verzet, nu!", ondertekend door Albert Brienen, . - 2 pièces.
item   Knipsel uit "Opstanding", lezersbrief van A. Brienen, 1956. - 1 pièce.
item   Getijpte tekst van de rede uitgesproken bij de inhuldiging van het tehuis Dr Frans Daels te Wakken, . - 1 pièce.