Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Ward Cassiers betr. (Antwerps) syndikaal verzet
item   Dienstelle Hellwig aan Edw. Coens : convocatie, 16/5/1941. - 1 pièce.
item   Dienstelle Hellwig aan W. Cassiers : verbod vakbondsaktiviteit, 30/6/1941. - 1 pièce.
item   Rondschrijven van B.V.V., Vlaamsch Uitvoerend Comité in verband met nieuwe organisatievormen van de vakbeweging, 1-3, 5/1944-6/1944. - 3 pièces.