Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten dr Joz Callens betr. geneeskunde tijdens de bezetting
item   Teksten Arztenvereine im belgischen Staat. Rolle der Brüsseler Fakultät der Medizin + lijst, . - 3 pièces.
item   Brief van Callens aan Dr Poehl en verzending van "Nationale sociale Geneeskunde" (H. Gravez), . - 2 pièces.