Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief Hendrik De Man
series   Overeenkomst met het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en bijbehorende correspondentie, .
item   Overeenkomst ("Convention conclue entre Monsieur Jan de Man et Madame Elise Lecocq-de Man d'une part, et Monsieur Jean Vanwelkenhuyzen, directeur du Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la seconde guerre mondiale d'autre part"), 31/12/1969.
file   Inventaire sommaire des dossiers remis au Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la seconde guerre mondiale, .
item   Brief van J. Triest aan Yves Lecocq-de Man, 08/10/1969.
series   Documenten betreffende de reïntegratie en bevorderingen in het reserve-officierskader, 1935-1939.
item   Nota van het Ministerie van Landsverdediging betreffende de reïntegratie en benoeming van Hendrik de Man tot reservekapitein, 07/10/1935.
item   Felicitatiebrief van Lt. Gen. Crouquet, bevelhebber IIIe Legercorps, aan Hendrik de Man, 14/10/1935.
item   Brief van Hendrik de Man aan Lt. Gen. Crouquet, 17/10/1935.
item   Brief van Majoor Luerquin van het Ministerie van Landsverdediging, aan Kabinetschef Majoor Bogaers : Vuurkruiserskaart voor Hendrik de Man, 25/10/1935.
item   Brief van Hendrik de Man aan Minister A. Devèze (ontwerp), 27/10/1935.
item   Brief van Hendrik de Man aan Minister A. Devèze, 27/10/1935.
item   Brief van Hendrik de Man aan majoor Rassome, 28/10/1935.
item   Brief van Hendrik de Man aan Minister A. Devèze, 28/10/1935.
item   Brief van het Kabinet van Landsverdediging aan Hendrik de Man, 08/11/1935.
item   Brief van kolonel Mory, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 16/11/1935.
item   Brief van generaal Van den Bergen, hoofd van de Generale Staf, aan Hendrik de Man, 16/11/1935.
item   Brief van kolonel Paret, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 17/11/1936.
item   Brief van kolonel Godeau, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 30/11/1937.
item   Brief van kolonel Paret, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 07/12/1936.
item   Brief van Hendrik de Man aan de bevelhebber van het 6e Linieregiment, 08/12/1936.
item   Brief van het Kabinet van Landsverdediging aan de secretaresse van Hendrik de Man, 05/1/1937.
item   Brief van kolonel Paret, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 20/5/1937.
item   Brief van Kpt. Cdt. Fradcourt, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 08/9/1937.
item   Brief van luitenant-kolonel Demart, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 18/2/1938.
item   Bulletijn van de Vriendenkring der Reserve-officieren der 6e en 28e linieregimenten, .
item   Brief van luitenant-kolonel Demart, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 17/3/1938.
item   Omzendbrief van het Ministerie van Landsverdediging betreffende de uitrusting van reserve-officieren, 28/7/1938.
item   Instructie van het gemeentebestuur van Ukkel betreffende burgerlijke mobilisatie, 20/9/1938.
item   Rondschrijven van de bevelhebber van het 6e Linieregiment aan de reserve-officieren, 26/11/1938.
item   Rondschrijven van R. Moyersoen, senaatsvoorzitter, betreffende senatoren die nog militaire verplichtingen te vervullen hebben + antwoord Hendrik de Man, 01/12/1938.
item   Brief van luitenant-kolonel Louppe aan Hendrik de Man, 06/12/1938.
item   Benoeming Hendrik de Man tot reservekapitein-commandant, 01/2/1939.
item   Brief van luitenant-kolonel Demart, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 04/2/1939.
item   Brief van Commandant van het 6e Linieregiment aan Hendrik de Man + antwoord van Hendrik de Man, 16/3/1939.
item   Rondschrijven van R. Gillon, senaatsvoorzitter, betreffende militair oproepingsbevel voor senatoren, 26/4/1939.
item   Brief van Godéon, kolonel SBH, 6e Linieregiment, aan Hendrik de Man, 30/1/1940.
item   Lidmaatschapskaart van Hendrik de Man van de "Club des Officiers de l'Active et de la Réserve du 6e régiment de Ligne", .
file   Diverse krantenknipsels betreffende de positie van Hendrik de Man als reserve-officier, .
series   Weekblad - Hebdomadaire ("De Pinnekensdraad - Le Barbelé"), 1939-1940.
file   Weekblad ("De Pinnekensdraad"), 19/12/1939-09/5/1940.
file   Hebdomadaire ("Le Barbelé - Qui s'y frotte s'y pique"), 19/12/1939-09/5/1940.
file   Hebdomadaire ("Le Barbelé - Qui s'y frotte s'y pique"), . dubbels : nrs. 1, 2, 6, 9, 15, 21Algemene Info
series   Documenten betreffende de vredesmissies van 1938-1939, .
item   Nota van Hendrik de Man ("Mission de Paix Hiver 1938-1939"), . - 12 p..
item   The Mystery of Leopold III, . - 25 p.. uit : J. Romains, "Seven Mysteries of Europe", New York, A.A. Knopf, 1940, hoofdstuk III, pp. 82-114Algemene Info
file   Lektuurnota's Hendrik de Man betreffende J. Romains "Sept mystères de l'Europe", .
file   Kronologie van ontmoetingen en correspondentie van Hendrik de Man tijdens vredesmissie, 15/12/1938-17/2/1939. - 6 p..
item   Brief van H.C. Hedtoft-Hansen aan Hendrik de Man, 14/11/1938.
item   Brief van J.W. Albarda aan Hendrik de Man, 17/11/1938.
item   Brief van Robert Capelle, Kabinet van de Koning, aan Hendrik de Man, 14/12/1938.
item   Brief van Frans Masereel aan Hendrik de Man, 21/12/1938.
item   Brief van H.C. Hedtoft-Hansen aan Hendrik de Man, 23/12/1938.
item   Brief van P.H. Spaak aan Koht, Minister van Buitenlandse Zaken van Noorwegen, 24/12/1938.
item   Brief van P.H. Spaak aan Stauning, Eerste Minister van Denemarken, 24/12/1938.
item   Brief van P.H. Spaak aan Sandler, Minister van Buitenlandse Zaken van Zweden, 24/12/1938.
item   Notities van Hendrik de Man betreffende onderhoud met Bonnet, 25/12/1938.
item   Note communication téléphonique de Hendrik de Man avec Hansen, 28/12/1938.
item   Telegram van Sandler aan Hendrik de man, 29/12/1938.
item   Brief van J.W. Albarda aan Hendrik de Man, 29/12/1938.
item   Brief van H.C. Hedtoft-Hansen aan Hendrik de Man, 30/12/1938.
item   Brief van Otto Abetz aan Hendrik de Man, 30/12/1938.
item   1e telegram van J.W. Albarda aan Hendrik de Man, 31/12/1938.
  2e telegram van J.W. Albarda aan Hendrik de Man, 31/12/1938.
item   Brief van Bastianini aan Hendrik de Man, 26/1/1939. + notitie Hendrik de Man betreffende onderhoud met BastianiniAlgemene Info
item   Brief van H.L. aan Hendrik de Man, 29/1/1939. + knipsel uit "Pays réel" (De Man et le Duce)Algemene Info
series   Reacties op het artikel "Genoeg sabotage van de onzijdigheid". In "Leiding", 10/1939.
series   Documenten met betrekking tot de Achttiendaagse Veldtocht, de capitulatie en het probleem van politieke restructuratie, .
file   Brochure ("Leopold III aan Soldaten..."), 25/5/1940. + Idem in het FransAlgemene Info
item   Brief van R. Jauniaux aan Hendrik de Man, 04/7/1940. + idem aan Hendrik de Man (s.d.)Algemene Info
item   Brief van J. Rolin aan Hendrik de Man, 06/7/1940. + idem dd. 03/9/1940Algemene Info
item   Brief van H. Dubois aan Hendrik de Man, 08/7/1940. + idem dd. 26/9/1940 en 12/10/1940) + nota L.T.Algemene Info
item   Brief van H. Lemaire, Prévoyance Sociale, aan Hendrik de Man, 02/10/1940. + antwoord M.T. aan Lemaire dd. 19/10/1940Algemene Info
item   Brief van A. Foulon, "Le Peuple", aan Hendrik de Man, 10/10/1940. + antwoord M.T. dd. 12/10/1940 + A. Foulon aan M.T. dd. 11/11/1940Algemene Info
file   Brief van J. Kuypers aan Hendrik de Man, 04/11/1940. + dossier : Verslag dd. 25/7/1940 van Commissie betreffende het hernemen van hun functie door ambtenaren-generaal die na 09/5/1940 het Belgisch grondgebied hebben verlaten - Verklaring J. Kuypers betreffende zijn houding tijdens manifestatie voor monument Koning Albert te Parijs op 28/7/1940 - Verslag dd. 05/8/1944 van zelfde commissie : motivering van luchtmaatregel - Brief J. Kuypers aan Secret.gen. M. Nyns dd. 14/8/1940 - Brief M. Nyns aan Delmer dd. 20/8/1940 - Brief J. Kuypers aan Secret.gen. M. Castiau dd. 04/10/1940 - Brief M. Castiau aan M. Nyns dd. 29/10/1940Algemene Info
item   Brief van Marinus De Rycke, dagblad "Vooruit", aan Hendrik de Man, 05/12/1940. + schatting kosten voor de uitgave van een dagblad op 6 p. gedurende één maandAlgemene Info
item   Brief van Ganshof, auditeur-generaal, aan Hendrik de Man, 27/12/1940. + fotok. van brief van A. Lambiotte dd 20/11/1947Algemene Info
item   Brief van J. Van der Borght, Maison des Mutualités, aan Hendrik de Man, 03/11/1940. + lijst van 12 militanten, die manifest onderschrijvenAlgemene Info
series   Correspondentie en nota's 1941, .
item   Brief van Gabrielle Martel-Locq aan Hendrik de Man, 07/1/1941. + antwoord Hendrik de Man dd. 13/1/1941Algemene Info
item   Brief van M. Naessens aan Hendrik de Man, 08/1/1941. + rapporten van F. Willems en Naessens betreffende vroegere onderhandelingen tussen V.N.V.-leiders en Naessens-WillemsAlgemene Info
item   Brief van A. Van Acker aan M. Tommelein, 15/2/1941. + afschrift van rondschrijven V.N.V.-Brugge betreffende enquête naar gezindheden van syndicale kadersAlgemene Info
item   Brief van Desgain, schepen te Charleroi, aan Hendrik de Man, 28/2/1941. + brief Boland, burgemeester, aan Hendrik de Man - s.d.Algemene Info
item   Brief van A. Bellens aan Hendrik de Man, 01/3/1941. + nota M.T. + oproep van Federatie van Vlaamsche Socialistische Arbeiderstooneelvereenigingen en Algemeene Toneelcentrale tot hernemen van de activiteitenAlgemene Info
item   Brief van Hendrik de Man aan A. Foulon, 05/3/1941. + overeenkomst tussen Hendrik de Man (voor "Société La Presse syndicale") en "La Société d'Impression et d'édition" + ernennung eines kommisarischen Verwalters für die "Société d'Impression et d'Edition"Algemene Info
item   Brief van A. Foulon, Société d'Impression et d'édition, aan Hendrik de Man, 15/3/1941. + copie van contract tussen Hendrik de Man en Société d'impression et d'éditionAlgemene Info
item   Rondschrijven van A. Delmer, secretaris-generaal, aan senatoren en volksvertegenwoordigers, 29/3/1941. + afschriften van correspondentie met Militärverwaltungschef Reeder betreffende het intrekken van vrijkaart op openbaar vervoer voor parlementsledenAlgemene Info
item   Brief van L. Guening, Verdinaso-Provinces Romanes, aan Hendrik de Man, 12/4/1941. + correspondentie van advocaat Paul Danhier i.v.m. medewerking aan dagblad "Le Travail"Algemene Info
item   Brief van Jozef van Bilsen aan Hendrik de Man, 03/6/1941. + ontwerp Dagblad onder de directie van Hendrik de Man dd. 20/3/1941Algemene Info
item   Rondschrijven van Fr. van den Dungen, rector U.L.B., 05/6/1941. + antwoord Hendrik de Man dd. 06/6/1941Algemene Info
item   Brief van L. Camu aan Hendrik de Man, 06/6/1941. + antwoord Hendrik de Man dd. 11/6/1941Algemene Info
item   Brief van Jozef van Bilsen aan Hendrik de Man, 13/6/1941. + Proeve van een Program voor den Nationalen Bond - VlaanderenAlgemene Info
item   Brief van P. Landsvreugt, "La Nouvelle Eglantine", aan Hendrik de Man, 20/6/1941. + antwoord Hendrik de Man dd. 24/6/1941Algemene Info
item   Brief van Louis Empain, président Pro Juventute, aan Hendrik de Man, 27/10/1941. + antwoord Hendrik de Man dd. 03/11/1941Algemene Info
series   Correspondentie Hendrik de Man 1942 (partim), .
item   Brief van Pierre De Ligne aan Hendrik de Man, 19/4/1942. + Artikel Hendrik de Man dd. 02/4/1942 in "Kölnische Zeitung" : "Belgien vor neuen Tatsachen" + Hendrik de Man, "Ursprunglicher Text des für den Weltpressedienst geschriebenen und in der Kölnische Zeitung vom 2. April 1942 erschienenen ArtikelsAlgemene Info
item   Brief van Jan Luyten, Home Edouard Anseele, aan M. Tommelein, 14/8/1942. + brief van Jan Luyten aan M. Tommelein dd. 20/8/1942 + brief van M. Tommelein aan Jan Luyten dd. 22/8/1942Algemene Info
item   Brief van Henri Chevalier, advocaat, aan Hendrik de Man, 24/9/1942. + brief van Henri Chevalier aan Hendrik de Man dd. 05/10/1942 + antwoord Hendrik de Man dd. 13/10/1942Algemene Info
series   Documenten betreffende de Unie van Hand- en Geestesarbeiders, .
item   Tekst ("Manifeste de Liège"), 8/1940. cfr. brief van Isi Delvigne dd. 27/8/1940 (nr. AA 624 / 209)Algemene Info
item   Nota van V. Grauls ("Mémoires betreffende U.H.G.A."), . - 67 p.. + nota's Hendrik de Man (3 p., ms. + dact.)Algemene Info
item   Brief van H. Caprasse aan Hendrik de Man, 12/9/1940. + Liste des Centrales et Fédérations ayant donné leur adhésion au Manifeste de la C.G.T.B.Algemene Info
series   Documenten betreffende de Belgische Werkliedenpartij, .
series   Documenten betreffende dagblad, nadien weekblad "Le Travail", .
series   Diverse rapporten, 1940-1943.
item   Verslag ("Rapport. Situation financière, économique, alimentaire et sanitaire de la Belgique après 20 mois d'occupation."), 12/1941. - 14 p.. s/ Secrétaires généraux : des Finances, Affaires économiques, Agriculture et Ravitaillement; Présidents : de la Banque de Bruxelles, de la Banque d'émission; Gouverneur : de la Banque nationale, de la Société Nationale du Crédit à l'industrie, de la Société Générale de BelgiqueAlgemene Info
series   Dossier Didier (uitgeverij Toison d'Or), .
series   Correspondentie en nota's betreffende contacten van Hendrik de Man met anti-Hitler-verzet, .
series   Correspondentie en nota's van september 1942 tot juli 1944, .
series   Correspondentie 1945 met Y. Lecocq, .
series   Correspondentie 1946, .
series   Correspondentie 1947, .
item   Brief van Hendrik de Man aan W. Melis, De Standaard, 04/11/1947. + copie van brief aan J. Van Eynde dd. 31/10/1947Algemene Info
series   Correspondentie 1948, .
series   Correspondentie 1949, .
series   Correspondentie 1950, .
series   Correspondentie 1951, .
file   Brieven van J. en L. Triest aan Hendrik de Man, 01/2/1945-02/11/1952. - 84 p..
file   Brieven van Michel Tommelein aan Hendrik de Man, 28/4/1947-06/12/1951. - 18 p..
file   Correspondentie van Hendrik de Man met W. Melis, 14/5/1947-17/11/1950. - 17 p..
series   Documenten betreffende de situatie eind 1944-1945, .
series   Documenten betreffende proces, vonnis en beroep, 1946-1947.
series   Documenten betreffende petitie aan de Senaat van 30 september 1947, .
item   Petitie van Hendrik de Man aan de Senaat, 30/9/1947. - 52 p.. + ontwerp petitie : werktekst met handschriftelijke nota'sAlgemene Info
file   Correspondentie/sympathiebetuigingen betreffende het ondertekenen van de petitie ten gunste van een revisie van het proces de Man. Reacties v an H. Roland-Holst - Alain (Frans filosoof) - Denis de Rougemont - Gonzague de Reynold - Ad. Ferrière - Frans Masereel - George Sarton (Harvard) - G.D.H. Cole (Oxford) - Karl Barth - Henry Van de Velde - kanunnik Jaques Leclercq e.a., 10/1948-11/1948.
series   Documenten i.v.m. poging tot herziening proces de Man, 1949-1951.
item   Brief van M. Della Faille d'Huysse aan J. Triest, 12/3/1951. + copie d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation, 2e chambre, séant à Bruxelles le 3 novembre 1950 (n° 5488 - DE MAN, Hendrik)Algemene Info
series   Artikels van en over Hendrik de Man, .
series   Knipsels en varia betreffende de Koningskwestie, .
file   Aantekeningen en nota's betreffende memoires generaal Van Overstraeten. Artikel van Hendrik de Man verschenen in "Ecrits de Paris" (10/1949 - pp. 77-89) ("Les mémoires du général van Overstraeten : Albert Ier et Léopold III"), 1949.
file   Aantekeningen en nota's betreffende memoires W. Churchill, .
item   Brief van Hendrik de Man aan Editor New York Times, 18/03/1949. Ingekorte reactie op bespreking van Admiraal Keyes' memoiresAlgemene Info
item   Brief van Hendrik de Man aan New York Times, . + art. "King Leopold, Winston Churchill and Admiral keyes, by Henry de Man, former Belgian Cabinet Minister", 6 p.Algemene Info
file   Bundel diverse krantenknipsels betreffende situatie in België, 1945-1947.
file   Varia, .
series   Supplement Archief Hendrik de Man, .