Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (BelgiŽ)

fonds †Kabinetsarchief A. E. De Schryver, Minister van Binnenlandse Zaken te Londen
fileUitlegging Wet 10 mei 1940. Besluitwet. Toelichting bij de wet van 10 mei 1940 : subdelegatie van machten in tijd van oorlog. Verslag aan de Ministerraad ; ontwerpen en amendementen van de ministers, 7/1943-5/1944. - 1 omslag.
fileKaderbesluit : secretarissen-Generaal. Besluitwet nr2 betreffende de besluiten getrofen en de administratieve handelingen verricht door de Secretarissen-Generaal en degenen die hun functies uitoefenden gedurende de bezetting. Ontwerpen en amendementen van de ministers, de C.E.P.A.G. et de Consultatieve Raad, 6/1943-5/1944. - 1 omslag.
fileBesluit betreffende openbare ambten. Besluitwetten nrs3, 4 en 5. Schorsingen en voorlopige benoemingen. Voorontwerpen en amendementen van de ministers, 11/1943-6/1944. - 1 omslag.
fileZending voor Burgerlijke Zaken - Mission d'Affaires Civiles. Briefwisseling van de Minister van Binnenlandse Zaken met het Hoofd van de Zending lt-gen Tschoffen. Oprichting, benoemingen, verbinding met S.H.A.E.F. hoogste niveau, 6/1944-8/1944. - 1 dossier.
fileMededeling van Besluit-Wetten aan S.H.A.E.F., 6/1944-1/1945. - 1 dossier.
fileZending Burgerlijke Zaken - Mission d'Affaires Civiles. Briefwisseling Eerste Minister en Minister van Landsverdediging - Minister van Binnenlandse zaken. Besluiten van de Ministerrraad. Oprichting en opvatting van de Zending, 6/1944-8/1944. - 1 dossier.
fileZending Burgerlijke Zaken - Mission d'Affaires Civiles : nota's aan en van de departementen buiten Landsverdediging, 6/1944-8/1944. - 1 dossier.
fileVerbinding Civil Affairs - departement Bevoorrading & Hulp - Volksgezondheid. Nota's en briefwisseling. Onderstaatssecretariaat van Bevoorrading (R.Richard) ; Theunis (U.S.A.) ; U.N.R.A. ; personnel van de N.L.V.C., zwarte markt ; aanslagen in het bezette land, 10/1943-7/1944. - 1 dossier.
fileBinnenlandse Zaken - Juridische vragen en andere behorende tot de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken o.a. Komitee voor de staatshervorming, 3/1943-4/1944. - 1 dossier.
fileCivil Affairs - Personal Documentation. Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorbereiding van de Civil Affairs ; Commissie voor de Civil Affairs bij het Ministerie van Binenlandse Zaken ; Keuze van de officieren Civil Affairs, briefwisseling en gedachtenwisseling met de Britten, 9/1943-7/1944. - 1 dossier.
fileBelgian Military Mission - Eerste Minister - Generaal Van Strijdonck. Overeenkomst met de Geallieerden betreffende de Civil Affairs ; code van de B.M.V. ; gesprekken met de Geallieerden (Grasset) ; Geallieerde "guides" over de Civil Affairs, 2/1944-7/1944. - 1 dossier.
fileBelgian Civil Affairs Mission - S.H.A.E.F. Rapporten Ganshof-Van Strydonck. S.H.A.E.F., Belgische regering, 1/1944-3/1944. - 1 dossier.
fileDocuments concernant le Combined Civil Affairs Committee, . - 1 dossier.
fileVerbinding - Civil Affairs - FinanciŽn. Dekking van geallieerde behoeften in Belgisch geld. Klaarmaken van bankbiljetten, Nationale Bank, . - 1 dossier.
fileProjets d'ArrÍtťs d'assainissement monťtaire du MinistŤre des Finances. Overgemaakt door het kabinet Gutt, 18/7/1944. - 1 dossier.
fileLiaisons officiers - personal documentation. Programma voor de vorming van de verbindingsofficieren. Onderhoud Delvoie-Grasset, Rapport Hirsch, 9/1943-1/1944. - 1 dossier.
fileDocumenten S.E.R.A en C.E.P.A.G. i.v.m; terugkeer naar BelgiŽ ("Privť. Algemeen. Terugkeer naar BelgiŽ. Suggesties voor allerlei hervormingen, 1943-1944. - 1 dossier.
fileAkkorden tussen BelgiŽ, Groot-BrittanniŽ en de U.S.A. betreffende burgerlijk bestuur en rechtsmacht op Belgische grondgebied, bevrijd door een geallieerde expeditiemacht. Nota De Schrijver, teksten, 16/5/1944. - 1 omslag.
fileDocumenten S.E.R.A. en Bulletins Inbel met informatie uit en over bezet BelgiŽ ("Privť - Dossier BelgiŽ") met enkele ex. klandestiene "Libre Belgique", 1943-1944. - 1 bundel.
fileKrantenknipsels i.v.m. Groot-BrittanniŽ ("Privť. Engeland. Persoonlijk dossier"), 1943-1944. - 1 bundel.