Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (BelgiŽ)

file †Documenten A. Desopper betr. deportatie en dagelijks leven
fileDocumenten betreffende het bekomen van titel Rechthebbende van Politiek Gevangene-van Begunstigde van het Statuut door echtgenote Arthur Desopper (Bertha Desopper). Stukken ter verrechtvaardiging (gevangenis, concentratiekampregisters enz. AD). Naoorlogs, . - 1 bundel.
fileBrieven aan en over Arthur Desopper voor en tijdens gevangenschap, meestal van vader Arthur Desopper, 1943. - 1 bundel.
fileBrieven aan en van Bertha Desopper ; tijdsdocumenten : rantsoeneringskaarten, schoolopstellen, 1942-1943. - 1 bundel.
fileBrieven van Arthur Desopper gesmokkeld uit gevangenschap te Hoei, Vught en St Gillis, 1943. - 1 bundel.
fileDagboek en brieven van Bertha Desopper, 1944-1945. - 1 bundel.
fileBrieven Arthur Desopper uit gevangenschap, 1943-1944. - 1 bundel.
fileDokumenten in verband met erkenning Arthur Desopper als politiek gevangene ; dagboek Bertha Desopper ; schoolopstellen 1940 over oorlog, 1940-1945. - 1 bundel.
fileBrieven aan Artur Desopper, aan Bertha Desopper en van Bertha Desopper tijdens gevangenschap Arthur Desopper ; enkele tijdsdocumenten burgerlijk mobilisatieboekje Bertha Desopper, krantenknipsels, . - 1 bundel.
fileBrieven van en aan Bertha Desopper ; enkele tijdsdokumenten : krantenknipsels, 1940-1944. - 1 bundel.
fileAgenda's (=dagboeken) van Bertha Desopper's oorlogsjaren, . - 1 bundel.
fileVaria briefwisseling aan Bertha Desopper en over Arthur Desopper ; enkele tijdsdokumenten : "Oorlogsrecetten" enz., 1940-1945. - 1 bundel.
fileBrieven aan Bertha Desopper in verband met gevangenschap Arthur Desopper, 1943. - 1 bundel.