Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Pierre-François ('Franz') De Coene betr leger, verzet en Duitse repressie
file   Dossier personnel de Pierre-François De Coene, II Corps d'Armée. Ie Division d'Infanterie. 2e Régiment de Ligne, . - 16 pièces + 1 carnet.
item   Brieven van Duitse overheid aan Mevr. De Coene in verband met gevangenschap, 1944. - 2 pièces.
item   Verklaringen inz. verzetsaktiviteiten, 1944-1945. - 2 pièces.
item   Attesten posthume erkenning als gewapend weerstander, 1949. - 4 pièces.
file   Brevetten Leopoldsorde enz. Posthuum, . - 7 pièces.
file   Naoorlogse eerbetuigen : briefwisseling in verband met gedenkplaat en straatnaam ; huldbrieven dd. eerste Voorzitter Hof van Kassatie Soenens ; programma's plechtigheden, . - 7 pièces.
file   Varia : identiteitspapieren, vuurkaart, brief voor vertrek in krijgsgevangenschap 1940, doodsprentje, . - 6 pièces.
file   Foto's o.a. post mortem, met begeleidingsschrijven politielaboratoriumchef Hantson, 1948. - 14 pièces.
file   Naoorlogse pers, persknipsels en tijdschriften in verband met Pierre-François De Coene, . - 13 pièces.
item   Gedenkboek De Coene en Speeckaert, 1949. - 1 pièce.