Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Kamiel De Vleeschauwer betr. Arbeidsgemeenschap voor Volksche Opvoeding en Ambt voor Opvoeders van DeVlag
file   Ontslag bij de Jeugdopleiding (V.N.V.) - overgang naar Arbeidsgemeenschap voor volksche opvoeding (De Vlag), . - 10 pièces.
item   Brief get. (onleesbaar) aan Kamiel De Vlesschauwer betreffende jeugdopleiding, 8/11/1943. - 1 pièce.
item   Nota aan de Landsleider. Verslag Van Roosbroeck-Kamiel De Vlesschauwer get. De Afdeelingsleider M Suetens, 29/9/1943.
item   Brief Kamiel De Vlesschauwer aan M. Suetens betreffende De Vlag, 7/10/1943. - 1 pièce.
item   Verslag bespreking Van Roosbroeck-Kamiel De Vlesschauwer get. De Zaakleider M. Suetens, 12/10/1943. - 1 pièce.
item   Brief P. Ruysschaert (kantonnaal inspecteur Tielt) aan Kamiel De Vlesschauwer, 1/11/1943. - 1 pièce.
item   Brief Zaakleider M Suetens aan Kamiel De Vlesschauwer betreffende De Vlag, ambt voor Opvoeders-Leiding, 10/11/1943. - 1 pièce.
item   Nota M. Suetens aan Kamiel De Vlesschauwer betreffende De Vlag, Ambt voor Opvoeders-Leiding, 3/12/1943. - 1 pièce.
item   Brief Zaakleider M Suetens aan Kamiel De Vlesschauwer betreffende De Vlag, Ambt voor Opvoeders-Leiding, 17/11/1943. - 1 pièce.
item   Verslag Kamiel De Vlesschauwer aan Zaakleider Suetens betreffende Ambt voor Opvoeders, 30/10/1943. - 1 pièce.
item   Ronschrijven Dr Uytterhoeven, Leider Jeugdopleiding, met antwoord (get. onleesbaar) : doorgezonden aan Kamiel De Vlesschauwer, 8/11/1943.
file   Documenten betreffende Kamiel De Vlesschauwer bij ambt voor opvoeders, . - 7 pièces.
item   Rondschrijven Hoofddienstleider Kamiel De Vlesschauwer betreffende Ambt voor opvoeders, 25/11/1943.
item   Brief Hoofddienstleider Kamiel De Vlesschauwer aan Dr Delille, Gewestleider Gent-Meetjesland, 9/12/1943. - 1 pièce.
item   Brief R. Smet aan Kamiel De Vlesschauwer, 12/1/1944. - 1 pièce.
item   Brief G. Bogaerts aan Kamiel De Vlesschauwer, 21/1/1944. - 1 pièce.
item   Maandelijks verslag van de werking tot organisatie van het Ambt, 20/12/1943. - 1 pièce.
item   Lijst Gewestreferenten en Vertrouwsmannen per Gewest met "betrouwbaarheids"-inlichtingen, . - 1 pièce.