Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Joseph Daams betr hulp bij ontduiken van verplichte tewerkstelling
file   Personalia J. Daams, . - 5 pièces.
file   Documenten in verband met de aanhouding van de schoonbroer van J. Daams, . - 13 pièces.
item   Verslag van de Federatie der Vakbonden van Limburg, 1/1/1938-1/10/1938. - 1 pièce.
item   Hitler en de arbeiders naar zijn eigen bronnen, . - 1 pièce.
item   Dienstnota aan het personeel van de Werbestelle, 19/6/1943. - 1 pièce.
file   Vrijstellingsattesten (blanco), . - 7 pièces.
file   Ravitailleringsattesten (blanco), . - 8 pièces.
item   Diensten bewezen door J. Daams, . - 2 pièces.
item   Resultaten medische onderzoeken, 23/7/1943. - 1 pièce.
item   Personeelslijst "Brasserie Le Tyrol", . - 1 pièce.
file   Documenten betreffende zonder geldige reden afwezige werknemers, . - 8 pièces.
item   Opgeroepenen door de Werbestelle (niet verschenen), . - 1 pièce.
file   Documenten betreffende vrouwen ontboden op de Werbestelle (na "Betriebsprüfung), 8/1943. - 11 pièces.
item   Abzug von Waffenarbeitern, . - 2 pièces.
file   Vragen om tussenkomst ; dankbetuigingen, . - 14 pièces.
item   Onderschepte verklikkingsbrief, . - 1 pièce.
item   Werkaanbiedingen firma Bloem, . - 2 pièces.
file   Documenten betreffende contractbrekers, . - 42 pièces.
file   Dienstverpflichtungsbescheide, . - 1 classeur.