Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief Jan J. A. Frans betr Belgisch leger 1939-40 en Deported Persons na 1945
series   Documenten betreffende Administratief Officier 1e Bataillon, 44 I. R, 1939-1940.
file   Samenvattingsverslagen ("Afrekening der verstrekkingen van militairen met soldij"), . - 1 pak.
file   Administratieve documenten : bevoorrading, uitrusting, ziekteverloven, weddebetaalstaten, opeisingen, mutaties, dieren, kwijtschriften bij inkwartiering, fondsaanvragen met dagelijks Bulletin administratif, . - 1 pak.
file   Administratieve documenten : bevoorrading, uitrusting, ziekteverloven, weddebetaalstaten, opeisingen, mutaties, dieren, kwijtschriften bij inkwartiering, fondsaanvragen met dagelijks Bulletin administratif betreffende de 3e Cie, . - 1 pak + 1 omslag.
item   Relevé chronologique des mutations, 8/1939-5/1940. - 1 schrift.
item   Journées dues par officiers (retenues pour logement et ménage)", 9/1939-4/1940. - 3 schriften.
item   Diverse berekeningen, . - 1 schrift.
item   Rekeningen eetwaren, per dag, . - 1 schrift.
item   In- en uitgangsboek toerustingsvoorwerpen, 10/1939-4/1940. - 1 exemplaar.
item   Registre du facteur, 12/1939-5/1940. - 1 exemplaar.
item   Militaire zakboekjes, . - 1 exemplaar.
file   Documenten betreffende het gedemobiliseerd leger, . - 2 stukken.
item   Bescheinigung OFK 672 (Brussel) betreffende het wekelijks aanmelden van (reserve)officieren, op naam J. Frans, . - 1 stuk.
item   Document du Service des Traitements de l'Armée du Ministère des Finances : instructions générales à l'usage des fonctionnaires du S.T.A., 7/1942. - 1 exemplaar.
file   Documenten bij de bevrijding, 1944-1948.
file   Anti-parlementair gestencild blaadje ("Réflexions"), 3-7, 9/1944-10/1944. - 7 pièces.
item   Livre "Journal". Amicale d'entraide des Invalides militaires de 1940 A.S.B.L., 1944-1948. - 2 pièces.
series   Documenten betreffende Belgische militaire Verbindingsmissie voor Opzoeking en Repatriëring, bij de militaire regering van de Franse bezettingszone in Duitsland, 1944-1946. - 18 fardes + 2 stukken.
file   Verslagen en onderrichtingen, 1944-1946. - 6 fardes.
file   Correspondentie, 1945-1947. - 3 fardes.
series   Attesten, lijsten, 1945-1946. - 9 fardes + 2 stukken.
series   Documenten betreffende United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Franse Zone), 1946-1947.
file   Screeningoperaties en varia, .
file   Samenvatting screeningoperaties, . - 1 classeur.
file   Correspondentie van displaced persons, . - 2 classeurs.
file   Intergovernemental Committee on Refugee I.G.C.R. : informatiebulletins, nota's, verslagen, .
series   Documenten betreffende International Refugee Organisation (France Zone), 1947-1951.
file   Alfabetische en numerieke listen van de dossiers van International Refugee Organisation, . - 1 farde.
file   Algemene documenten en documenten betreffende de diensten van International Refugee Organisation, .
file   Documenten betreffende administratie en personeel van International Refugee Organisation, .
file   Orders, informatiebulletins, circulaires van International Refugee Organisation, .
file   Documenten betreffende displaced persons, .
file   Fiches en lijsten van International Refugee Organisation, .
file   Fiches displaced persons, . - 3 classeurs.
file   Fiches "non-éligibles", . - 2 classeurs.
file   Klad-werkfiches, . - 1 classeur.
file   Beroepshalve samengestelde dossiers, .
file   Dossier Letland, . - 1 farde.
file   Diverse, .
file   Personalia Frans, . - 1 classeur + 1 pak.
file   Varia, .