Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Jean Fosty betr artikels over clandestiene inlichtingsdiensten en verzet naoorlog, inbegrepen de oprichting van het Centrum 2e Wereldoorlog
file   Tijdsdocumenten : discours Churchill 1940 ; "Etude sur la situation de la Belgique depuis le 10/5/1940 suivie de perspectives d'avenir (P. Struye 17/10/1941) ; Le Moniteur Belge édité à Londres vient de publier les arrêtés suivants...(31/8/1944), .
file   Voorbereiding en teksten artikels van J. Fosty : Réseaux belges en France, les SRA, Agents allemands-Abwehr-SD, .
file   Diverse correspondentie, 1973. - 1 map.
file   Omzendbrieven enz. van verzetsorganisaties, 1967-1974. - 1 map.
file   De historiografie van het verzet : voorgeschiedenis van de oprichting van het Centrum. Correspondentie, verslagen, voorstellen, nota's, voorontwerpen van besluit enz., 1966-1967. - 1 dossier.
file   Documenten betreffende de oprichting van het Centrum : ministerieel besluit, benoeming van een directeur, verslagen Wetenschappelijk Comité en Contactcomité Vaderlandslievende Verenigingen, nota's, . - 1 dossier.