Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief Generaal Ivan Gerard: veldtocht 1940, Binnenlandse Troepen 1944, Belgische Militaire Verbindingsmissie 1945
series   Afdeling I, 1942-1965. - 11 bundel.
file   Algemene biografische en persoonlijke nota's en herinnringen, . - 1 bundel.
file   Documenten betreffende de oorlogsjaren, 1940-1944. - 1 bundel.
file   Bundel 3, 11/1944-12/1945.
file   Korrespondentie, 1946.
file   Korrespondentie, 1947.
file   Korrespondentie, 1948.
file   Korrespondentie vooral betreffende de politieke rol van I. Gérard in koningskwestie, 1949.
file   Korrespondentie, 1950.
file   Korrespondentie bevattende talrijke gegevens over organisaties waarin I. Gérard een rol speelde : "UFAS" ; "Officiers de la Résistance militaire" ; "Commission internationale de liaison et de coordination de la Résistance", 1951-1965.
file   Losse handschriftelijke nota's : ontwerpen van redevoeringen, artikels, brieven, enz., .
file   Tussenkomsten ten gunste van derden : korrespondentie, 27/9/1944-30/8/1961.
series   Afdeling II : Documenten betreffende het 12e Linieregiment, . - 6 bundels.
file   Bundel 1 : instructies van het Hoofdkwartier van de Derde Infanteriedivisie en van verschillende regimenten ; schetsen in verband met de situatie aan het front en diverse handschriften nota's opgenomen berichten en taktische schetsen uit de achttiendaagse veldtocht, 10/5/1940-1/6/1940.
file   Instructies van het Hoofdkwartier van het 12e Linieregiment, 13/5/1940-28/5/1940.
file   Instructies en gerapporteerde gegevens in verband met de materiële en morele situtie van het 12e Linieregiment en losse handschriftelijke stuken betreffende zelfde onderwerp, .
file   Gerapporteerde voorstellen in zake de houding van officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten aan het front, .
file   Rapporten en verzamelde nota's voor het opmaken van de geschiedenis van het 12e Linieregiment tijdens de veldtocht van 1940, .
file   Documenten betreffende reconstructie van de activiteiten van het 12e Linieregiment tijdens de veldtocht van mei 1940 en varia betreffende 12e Linieregiment en "Verbroederingen" ("Fraternelles") van dit regiment, .
series   Afdeling III : documenten betreffende leger en weerstand : het Kommando van "De Binnenlandse Troepen" ("Les Troupes de l'Intérieur"), .
file   Aanstellingsbesluiten, dienstorganigram, instructieprogramma's, staf, etc., .
file   Documenten betreffende attributies van het kommando, .
file   Rapporten van en over verschillende weerstandsgroeperingen in hun struktuur, ledenbeweging en activiten (vooral de verslagen van majoor W. Ruzette, provinciekommandant voor West-Vlaanderen, zijn uitgebreid), .
file   Documenten betreffende probleem van demobilisatie en ontwapening van de weerstandsgroepen (o.m. notulen van de vergadering bij generaal Erskine), 1/11/1944.
item   Oproep Gérard aan de Weerstand, 17/11/1944. - 1 pièce.
file   Afdeling IV : documenten betreffende Belgische militaire missie en Belgische Militaire Verbindingsdienst, 1945.
file   Bundel 1 : algemeenheid, .
file   Documenten betreffende de zaak "Garage" : moeilijkheden in zake teruggave van opgeeïste voertuigen o.m. van voertuigen, die ter beschikking zouden gesteld zijn van prins Bernhard van Nederland, .
file   Tussenkomsten ten gunste van derden : korrespondentie over de maanden, 9/1945-11/1945.
series   Afdeling V, . - 7 bundelen.
file   Stukken betreffende naoorlogse organisatie van het Geheim Leger en van de Unie der Verbroederingen van het Geheim Leger, .
file   Stukken betreffende herdenkingsactie van de Weerstand : redevoeringen, uitnodigen, enz., .
file   Documenten betreffende actie voor de oprichting van een monument ter nagedachtenis van de 18 (?) kolonels, gesneuveld in dienst van het Geheim Leger, 17/11/1957.
file   Documenten betreffende actie voor de oprichting van een monument ter nagedachtenis van generaal Patton (in 1953 oprichting van een "Union nationale des admirateurs de général U.S.A. Georges S. Patton"), .
file   Diverse adressenlijsten en enkele korrespondentiestukken betreffende Verbroedering van officieren van het 12e Linieregiment, Vriendenkring van de officieren van B.M.W.D. enz., .
file   Bundel 6 : losse notities betreffende weerstandsgroeperingen, oudstrijdersverenigingen en legerproblemen : historieken, valorizatie-acties, kongressen, enz., .
item   In memoriam A.S., . - 1 pièce.
file   Diverse stukken betreffende reorganisatie van het Leger, 1944-1946.
series   Afdeling VI : stukken buiten verband en dubbels ; krantenknipsels ; diverse gedrukte brochure's en afleveringen van tijdschriften, .