Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Ward Hermans betreffende collaboratie, Vlaams-Nationalisme en repressie
item   Biografisch fiche, . - 1 fiche.
item   Uittreksel van het vonnis van de Krijgsraad lastens Ward Hermans, 9/7/1947. - 1 pièce.
item   Memorandum an das Präsidium des Sekretariats der Liga für Menschenrechte bei den Vereinigten Nationen betr. repressie, . - 1 pièce.
item   Toespraak door Ward Hermans in de Dodenkrypte t.g.v. 11 November-bedevaart te Diksmuide, 1968. - 1 pièce.
item   Brief van Ward Hermans aan H. Vanderpoorten, Minister van Justicie betreffende wegwerken van de sociale gevolgen van de repressie, 1980. - 1 pièce.
item   Gedichten geschreven in de gevangenis van St Gillis, 1948-1950. - 2 pièces.
item   Op zoek naar de weggesleepten van mei 1940, 6/1974. - 1 pièce.
file   Naoorlogse notitie betr briefwisseling met Elsschot, Le Paige, enz. en betr. H. Vos, 10/1974.
item   Document betreffende collaboratie ("Van de BRT tot de RTB"), 3/1976. - 1 pièce.
item   Vonnis nr 670 / 3 der notitiën van 1944, 5/1976. - 1 pièce.
item   Document betreffende G. Sap, 9/1976. - 1 pièce.
item   Wil het Vlaams-nationalisme ooit nog een kans krijgen?, 8/1976. - 1 pièce.