Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief Maurice Lippens, senator, minister van staat
file   Krantenknipsel, wetsontwerp en nota's over wijziging persstatuut, . - 1 omslag.
file   Verslagen, rekeningen en brieven betreffende fondsenwerving Villa Royal Marie-Henriette, 1941. - 1 omslag.
file   Brieven, krantenknipsels, nota's, circulaire in verband met de Vrijwillige Arbeidsdienst, 1940-1942. - 1 omslag.
file   Nota en wetsontwerp betreffende de hervorming van het regime der Naamloze Vennootschappen, . - 1 omslag.
file   Besluiten en nota's over wetswijzigingen aan de inkomstenbelasting en de nationale crisisbelasting, 1941. - 1 omslag.
file   Circulaires van diverse economische organisaties, 1940-1946.
file   Verslagen van het Comité Central Industriel de Belgique, 1940-1946. - 2 omslagen.
file   Circulaires van het Comité Central Industriel de Belgique, 1940-1946. - 1 omslag.
file   Notes du Comité Central Industriel de Belgique, 1940-1943. - 1 omslag.
file   Feuilles d'avis van het Comité Central Industriel de Belgique, 1943-1944. - 1 omslag.
file   Sommaire mensuel de jurisprudence du Comité Central Industriel de Belgique, 1945. - 1 omslag.
file   Verschillende versies van het Algemeen verslag van de Studiecommissie tot Hervorming van de Staat met voorbereidende documenten waaronder brieven en een lijst van medewerkers, 1940-1941. - 1 omslag.
file   Brieven en nota's over de budgetaire en financiële hervorming voorgesteld door de Studiecommissie tot Hervorming van de Staat, 1940. - 1 omslag.
file   Brieven betreffende diverse onderwerpen, 1940-1941. - 1 omslag.
file   Documents émanant du Comité Central Industriel de Belgique ("Circulaire d'information aux établissements industriels"), 16/1/1943-31/8/1943. - 1 band.
file   Brieven betreffende diverse onderwerpen, 1940. - 1 omslag.
item   Het proces van de moordenaars van Galopin, .