Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten E. Pomorski betr POWN in België (Pools verzet)
file   Stukken betreffende het ontstaan van de POWN en persoonlijke stukken Pomorski, .
item   Getuigschrift : Edward Pomorski is erkend als verzetslid. Dossier Is. 6226, 20/1/1953. - 1 pièce.
item   Brief aan Pomorski waarin hij erop gewezen wordt dan zijn groepering onder de toepassing valt van artikel 4 van het Statuut van gewapend weerstander (Belgisch Staatsblad nr. 285 van 12 oktober 1945), 15/10/1946.
item   Vragenlijst gericht aan Pomorski; uitvoerige antwoorden op de vragenlijst en bijlagen : de oorspron; de fusieprincipes; de structuur; de werking; de POWN in Nederland; de samenstelling van de leiding, .
item   Bewijsstuk : de ondergetekende Czeslaw Bitner, adjunct van de leider van de POWN en vereffenaar van deze verzetsbeweging, formuleert een reeks van getuigenissen met betrekking tot Pomorski, 3/8/1960. - 1 pièce.
file   Stukken betreffende de activiteiten en de opdrachten van het in hoofdzaak Poolse verzet, .
file   Teksten en documenten, .
file   Verslagen, .
file   Briefwisseling, verslagen, lijsten, teksten, 1943-1946.
file   Briefwisseling, hoofdzakelijk over de erkenning van Pomorski als weerstander, .
file   Stukken betreffende de vestiging van de POWN, .
item   Algemeen plan voor de vestiging van de POWN in Frankrijk, België en Nederland, met groepen en subgroepen, . - 1 pièce.
item   Ledenlijsten van de POWN + bijlage, .
item   Brief van de bevelhebver van groep Noord Szczesny betreffende de rol van Pomorski en dagorde voor de leden van de groep Noord, 18/9/1944. - 2 pièces.
item   Modeldocument betreffende de erkenning als verzetslid, 1947-1949. - 1 pièce.