Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Paul Philippson betr beslaglegging op Duits industrieel potentieel
file   Stukken betreffende CEPAG, 1944. - 2 dossiers.
file   Stukken betreffende de economische afdeling, onderafdeling Controle van de Staat : notulen van de vergaderingen over de beroepsorganisatie, 4/1944-8/1944. - 1 dossier.
file   Stukken betreffende de economische afdeling : documenten S4/69 - S4/73 opgesteld door Kapitein Gevers, Duitse octrooien, 3/1944. - 1 dossier.
file   Stukken betreffende het Comité Interallié pour l'étude de l'Armistice, subcomité D van de deskundigen voor de economische afdeling : het probleem van de octrooien, verslagen en projecten, 1944. - 1 dossier.
file   Stukken betreffende de Agence Interalliée des Réparations (IARA), 1946-1949. - 2 dossiers et 11 pièces.
item   Verslag van de Belgische afvaardiging, 31/12/1946-7/4/1949. - 4 pièces.
file   Stukken van de Belgische delegatie : nota's over de werkzaamheden van de 2de en 3de vergadering van de Agence Interalliée des Réparations, 4/1946-5/1946. - 1 dossier.
file   Diverse stukken van de Agence Interalliée des Réparations, .
file   Notulen en documenten 1 tot 13 van het Comité de la Propriété industrielle (comité industriële eigendom) van de Agence Interalliée des Réparations, 1946-1947. - 1 dossier.
file   Briefwisseling Philippson-Didisheim, 1949. - 7 pièces.
file   Voorbereidende verslagen en oprichting van het Comité National des Plastiques, 7/1945. - 5 pièces.
item   Door Kapitein Gevers opgestelde nota's over het gebruik van Duitse octrooien, 15/2/1945. - 3 pièces.
item   Les brevets dans l'après-guerre, petit manuel de l'inventeur, 1946. - 1 pièce.
item   Rapport van het Institut national du Logement et de l'Habitation betreffende de zending in de Britse bezettingszone, 8/1947. - 1 pièce.
item   Brieven van J. De Grauw aan Paul-Henri Spaak : voorstellen voor de Belgische economische prospectie in Latijns-Amerika, 26/5/1945. - 3 pièces.