Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief Aloïs Peeters betr de organisatie van het kunstleven in Vlaanderen
file   Documenten "op Landelijk vlak", . - 3 omslagen.
file   Documenten betreffende Federatie der Vlaamsche Kunstenaars. Kunstambachten, . - 6 omslagen.
file   Statuten van Federatie der Vlaamsche Kunstenaars. Kamer van Kunstambachten, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende leden van Federatie der Vlaamsche Kunstenaars. Kamer van Kunstambachten, . - 1 omslag.
file   Briefwisseling van Federatie der Vlaamsche Kunstenaars. Kamer van Kunstambachten, . - 1 omslag.
file   Verslagen van Federatie der Vlaamsche Kunstenaars. Kamer van Kunstambachten, . - 1 omslag.
file   Documentatie van Federatie der Vlaamsche Kunstenaars. Kamer van Kunstambachten, .
file   Documenten betreffende KvK. Federatie der Vlaamsche Kunstenaars, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Federatie der Vlaamsche Kunstenaars. Beeldende Kunstenaars, . - 3 omslagen.
file   Documenten betreffende Kamer van Beeldende Kunstenaars, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende leden van Landskamer Beeldende Kunsten, . - 1 omslag.
file   Briefwisseling van Kamer Beeldende Kunsten, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Landskamer - Beeldhouwers, . - 1 omslag.
file   Cartes de membres des chambres des dessinateurs, des graveurs et des peintres, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Corporatie der Architecten : statuten van het Bouwwezen, statuten van de Corp. D. Architecten, statuten van de 4 Secties, . - 1 omslag.
file   Documenten "op provinciale vlak", . - 3 omslagen.
file   Briefwisseling Interprovincialen Cultuurdienst, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende provinciale Cultuurdienst, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende provinciale prijs voor Schilders-, Ets- en Teekenkunst, 1944. - 1 omslag.
file   Documenten op Antwerps vlak, . - 10 omslagen.
file   Documenten betreffende Federatie Vlaamsche Kunstenaars - Gouw Antwerpen, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Gouwgilde - Antwerpen, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Provinciale Cultuurdienst Antwerpen - Antwerpsch Kunstenaarsgild, . - 1 omslag.
file   Statuten van "Antwerps Kunstenaarsgilde", . - 1 omslag.
file   Statuten Antwerpse Kunstenaars Gilde, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende leden van "Antwerpsch Kunstenaarsgild", . - 1 omslag.
file   Briefwisseling : Landskamer van Antwerpse Kunstenaarsgilde, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende tentoonstelling Antwerpsch Kunstenaarsgilde, 5/8/1944-29/8/1944. - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Cultuurverbond Groot-Antwerpen, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende algemene organisaties, . - 3 omslagen.
file   Documenten betreffende Voor- en Inlichtingsbureaus voor Kunstenaars, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Inlichtings- en Voorlichtingsbureel voor Kunstaangelegenheden, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Werkgemeenschap der Kunsten, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende specifieke problemen, . - 6 omslagen.
file   Opdrachten aan Kunstennars, Winterhulp, portretten van Letterkundigen, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende schetsnamiddagen - schetsavonden, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende tentoonstellingen "Toeristen met Teekenstift en Penseel", . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende Arbeitseinsatz - Kunstenaars, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende bevoorrading van de Kunstenaars met Kolen, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende kolenbevoorrading voor Kunstenaars, . - 1 omslag.
file   Personen, .
item   Correspondentie Felix Timmermans betreffende Kunstenaarsgilde, . - 2 st..
file   Documenten betreffende J. Platteau, . - 1 omslag.
file   Diverse ontwerpteksten A. Peeters betreffende organisatie van het bouwwezen en bedrijfsoriëntatie/beroepsaanpassing, . - 1 omslag.
file   Diversen, .
file   Documentatie varia, . - 1 omslag + knipsels.
item   Blad van de Vereeniging der Beroepskunstenaars, 1939-1940. - 1 st..
file   Documents du cabinet du Ministère des Finances concernant les frais d'occupation, .