Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (BelgiŽ)

file †Documenten Jean Rul betreffende de bevrijding van Antwerpen
itemKaarten van Antwerpen, . - 2 st..
itemPlan van de verdedigingsgordel rond Antwerpen, . - 1 st. .
itemPlan van het artillerienest te Deurne-Noord, . - 1 st..
itemPlannetjes van Fort II, . - 2 st..
itemPlan van de munitieopslagplaats te Deurne-Noord, . - 1 st..
itemKaart (deel van Antwerpen), . - 1 st..
itemPlan van "Magazijnen Victor Lijnen" (G.M.Cont.S.A.), . - 1 st..
itemPlannen van de gebouwen van Bťliard Crighton & cie, . - 3 st..
itemPlannen van het gebouw van Guthrie & cie, . - 2 st..
itemPlan van telefoonstoringen en -toestellen, . - 1 st..
itemLijst met telefoonnummers van Antwerpen, . - 1 st..
itemLijst met alle postkantoren van Antwerpen, . - 1 st.
itemOverzicht van de toestand in de verschillende dokken voor 4 september 1944, . - 1 st..
itemVerslag van de Adjunct-Havenkapitein betreffende de voorzorgsmaatregelen getrofen in de haven Antwerpen om deze tegen te vrijwaren, . - 1 st..
itemVerslagen betreffende de averij aan de Antwerpse haveninstallaties, . - 2 st..
itemLijst met personen en firma's die tijdens de bezetting afdaken, kaaien of gronden in uur hebben afgenomen van het gemeentebestuur van Antweroen, . - 1 lijst.
itemUittreksel van Volksgazet, 22/9/1944. - 1 st..
itemOproep van de Antwerpse voor Koophandel tot financiŽle steun ŗ verzetlieden, 18/9/1944. - 1 st..
itemAanvalsplan van Antwerpen-stad opgesteld door de staf van de N.K.B. van Groot-Antwerpen en orders gegeven aan de N.K.B.-Cies van Antwerpen op 1.9.1944, .
fileVerscheidene dagorders van de N.K.B.-bataljons en Cies, .
itemMarsorder van de N.K.B., . - 1 st..
itemGetuigschriften van tewerkstelling en kaart van eenzelvigheid, . - 3 st..
itemZwarte lijst van Gestapoleden, . - 1 st..
itemVerslag van een vergadering van het CoŲrdinatie Comiteit, 6/9/1944. - 1 st..
itemVerslag van een onderhoud van N.K.B. en O.F.-afgevaardigden bij de heer Procureur des Konings, 27/9/1944. - 1 st..
itemBericht aan de bevolking van Schoten, . - 1 st..
itemRapport betreffende de inname van het Stadhuis van Antwerpen, . - 2 st..
itemSamenstelling van de staf van de N.K.B. met overzichten wapens, munitie, springstoffen en voertuigen, . - 1 st..
fileDiverse korresponentie, 15/8/1944-4/9/1944. - 1 bundel.
fileDiverse korrespondentie, 5/9/1944-4/10/1944. - 1 bundel.
fileDocumenten betreffende de organisatie van de sektoren, de bataljons en de compagnies van de N.K.B., . - 1 bundel.
fileDocumenten betreffende de 1ste sektor van de N.K.B., . - 1 bundel.
fileDocumenten betreffende de 2de sektor van de N.K.B., .
fileDocumenten betreffende de bevoorrading, de betaling van werkweigeraars en de bevoorradingszegels, . - 1 bundel.
fileDocumenten betreffende de N.K.B.-groep Zoo, . - 1 bundel.
fileDocumenten betreffende de sektor VI (Schotenhof), . - 1 bundel.