Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten Sylvain Troeder
item   Entlassungsschein uit Gefangenenlager Lozer, 9/6/1940. - 1 st..
item   Note sur le moral des Officiers du Groupement II F.B./G.B., . - 1 st.. confidentielBepalingen toegankelijkheid
item   Brief van Spaak aan Troeder betreffende naoorlogs politiek in België, 19/6/1944. - 1 st..
item   Note pour S.M. le Roi Léopold III (met bedanking) betreffende missie voor Léopold III in 1941, 24/5/1965. - 2 st..
file   Paspoorten, Passierschein, uitwijzings-pv, . - 6 st..