Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Documenten François Vermeulen betr mobilisatie Verkeers- en Inrichtingswachters (Zedelgem-Ruddervoorde)
file   Wervingsbureel van Brugge. Verkeers- en Inrichtingswachters. G.V.C.E. 1ste Bataljon, 3e Kompgnie, 3e Peloton, Verdedigingsbundel, .
file   Consignes van Cdt Province Flandre Occidentale, Wh. Verk. Weg. Inr. I Bon-3e Cie, Bevelhebber ; Provinciecommandant van West-Vlaanderen ; Groot Hoofdkwartier ; Wh. Verk. Weg. Inr. Bon-3e Cie, Bevelhebber in verband met wacht- en toezichtposten, 24/8/1939-15/5/1940. - 7 st..
file   Lijsten van schildwachten, manschappen en van uitrusting der manschappen, . - 1 bundeltje.
item   Detailkaarten, . - 3 st. + legende.
item   Rekeningen allerhande, . - 4 st..
item   Burgerlijke Mobilisatie boekje François Vermeulen, . - 1 st..