Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Documenten Alphons Verboven betr verzet Diest en omstreken
file   Verslagen en nota's betreffende de diverse verzetsactiviteiten van Alphons Verboven, 1946. - 1 omslag.
series   Lidkaarten van het Geheim Leger en de Nationale Koningsgezinde Beweging, 1945. - 2 stukken.
series   Ledenlijsten van het Geheim Leger - zone IV - sector Oost - schuiloord Diest, . - 1 omslag.
series   Armbanden van het Geheim Leger en de Groep G, 1944. - 2 stukken.
item   Instructieboekje voor inlichtingsagenten, . - 12 p..
file   Stukken betreffende hulp aan geallieerde piloten, 1945-1947. - 1 omslag.
file   Activiteitenverslagen, lijsten en formulieren betreffende de inlichtingendienst Bayard sector K8, , Overwegend:1945-1947. - 1 omslag.
item   Herdenkingskaart voor de overleden en vermiste leden van het Geheim Leger - schuiloord Diest, 24/12/1945. - 1 stuk.
item   Exemplaar van de 'Valse Soir', 09/11/1943. - 1 stuk.
item   Brief van de 'geheimdienstleider' aan de plaatselijke leider betreffende een clandestiene vergadering aan de 'Duiker' te Bekkevoort en een sabotage-actie tegen het VNV, 26/07/1941. - 1 stuk.
item   Instructies voor het opmaken van inlichtingenrapporten over de Erla-fabrieken te Mortsel, 1943. - 1 stuk.
series   Ingekomen brieven vanwege de Grootmaarschalk van het Hof met een bedanking voor een bezoek van een afvaardiging van de gemeente Bekkevoort om de eerstelingen van de oogst aan de koning aan te bieden en voor het neerleggen van bloemen in de koninklijke crypte, 1943-1944. - 1 omslag.
series   Bidprentjes en overlijdensberichten van weerstanders: Jozef Van Horick, Fransiscus Van Winckel, Désiré Mertens, Maria Van Craen, Gerard Keersmaekers, Leon Claes, Henri Adriaens, Pierre Verpoorten, Désiré Verbiest, Frans Neyskens, Calix Lambrechts, Omer Vanaudenhove, Edouard Neyskens en Paul Moers, 1944-1994, Overwegend:1944-1945. - 1 omslag.
series   Ingekomen brieven vanwege de Britse piloot Denis Hornsey, , Overwegend:1949-1952. - 1 omslag.
file   Briefwisseling betreffende onderscheidingen, , Overwegend:1946-1949. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende de verzetsactiviteiten van partizaan Frans Storms, alias 'de saboteur', . - 1 omslag.
item   Attest betreffende de aansluiting van Jozef Snoeckx bij het Geheim Leger, 30/09/1954. - 1 stuk.
item   Verslag over de verzetsactiviteiten van Désiré Mertens uit Boortmeerbeek, . - 1 stuk.
file   Stukken betreffende de Joodse Oostenrijker Walther Simoni, 1946-1949. - 1 omslag.
file   Stukken betreffende de ontvangst van Belgische en Franse leden van de ontsnappingslijn Comète door de Royal Air Forces Association te Richmond van 6 tot 9 juni 1947, 1947. - 1 omslag.
item   Reglement van inwendige orde van het Comité der Vaderlandslievende Verenigingen Diest, 02/07/1985. - 1 stuk.
file   Stukken betreffende de herdenking van de vijftigste verjaardag van de oprichting van het Belgisch Leger der Partizanen door de vriendenkring Mechelen, 1991. - 2 stukken.
file   Stukken betreffende de herdenking van de bevrijding van Diest, 09/1994. - 1 omslag.
item   Ingekomen brief vanwege G. Donner, adjunct secretaris-generaal van de Unie der Verbroederingen van het Geheim Leger, betreffende de mogelijke heroprichting van een plaatselijke verbroedering in Diest, 12/10/1983. - 1 stuk.
item   Brief van Fernand Hermans aan Ch. Lemmens, secretaris van het Geheim Leger - schuiloord Diest, betreffende de oprichting van het monument van de weerstand op het Weerstandsplein, 30/04/1991. - 1 stuk.
item   Persknipsel betreffende de oprichting van een monument voor de acht Britse piloten die op 22 juni 1943 te Langdorp zijn neergestort ("Luchtoorlog herdenken. In lente en zomer '43 werden 10 Britse en Amerikaanse bommenwerpers neergehaald"), 10/06/1993. - 1 stuk.
series   Ingekomen (brief)kaarten, voornamelijk vanwege de Royal Air Force Escaping Society, . - 1 omslag.
item   Ingekomen brief vanwege de United States Information Service - Film Division betreffende cinemavoorstellingen in Bekkevoort ten voordele van oorlogsweduwen en -wezen, 05/01/1946. - 1 stuk.
file   Dossier oorlogsschade, 1954-1956. - 1 omslag.