Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief van den Boogaerde, goeverneur van Oost-Vlaanderen
file   Document betreffende verbintenis aangegaan dooor het Centrum, . - 2 st..
item   Brief van Jean Vanwelkenhuyzen aan de Heer E. van den Boogaerde, 28/11/1973. - 1 st..
item   Brief van Jean Vanwelkenhuyzen aan de Heer E. van den Boogaerde, 28/1/1974. - 1 st..
item   Memorandum van de Heer van den Boogaerde gewijd aan zijn beleid tijdens de 18-daagse Veldtocht en het verbod hem naderhand door de Duitsers opggelegd om zijn functie te hernemen en afschriften van twee besluiten van J. Vossen waarbij van den Boogaerde in disponibiliteit word gesteld met ingang op 1 augustus 1940 en zijn financiële toestand wordt geregeld, . - 3 st..
item   Documenten die betrekking hebben op de tijdelijke afwezigheid van van den Boogaerde uit Gent tijdens de 18-daagse Veldtocht, . - 3 st..
item   Memorandum van van den Boogaerde over het bezoek dat de Feldkommandant van Gent, Majooor A. Bolongaro Crevenna, hem bracht in het begin van juni 1940 ; naamkaartje van de Feldkommandant en brief van van den Boogaerde aan de Feldkommandant begin juni 1940, . - 3 st..
file   Brieven uit Frankrijk, . - 6 st..
item   Brief van A. Vanderpoorten aan Jozef Beuckeleers te Libourne, 13/6/1940. - 1 st..
item   Brief van P. van der Rest, attaché bij het Ministerie van Economische Zaken, aan van den Boogaerde, broeder van de gouverneur, woonachtig te Libourne, 10/6/1940. - 2 st..
item   Brief van Baron Holvoet, hoofd van het "Commissariat belge pour le département de Tarn-et-Garonne" aan van den Boogaerde, broeder van de gouverneur, woonachtig te Libourne, 21/6/1940. - 1 st..
item   Brief van van den Boogaerde aan Vossen, Secretatis-generaal van Binnenlandse Zaken en afschrift van een brief van A. Vanderpoorten aan Jozef Beuckeleers te Libourne, 13/6/1940-24/7/1940. - 2 st..
file   Stukken ter verrechtvaardiging van de voorschotten gegeven op de wedden en de fondsen bij de banken geleend, 5/1940-9/1940. - 1 bundel.
item   Brieven van H. Van de Velde, voorzitter van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen aan Vossen en van den Boogaerde, 14/7/1940-26/8/1940. - 3 st..
file   Brief van van den Boogaerde aan de hoofdredacteur van "Le Soir" en diverse krantenknipsels, 6/1940-8/1940.
item   Brief van Reeder aan van den Boogaerde, 1/8/1940.
item   Memorandum over het onderhoud mat van den Boogaerde met Ministerialrat Dr. Jung, 4/8/1940. - 1 st..
file   Diverse stukken, . - 5 st..
item   Brief van A. Devèze aan van den Boogaerde : instructies voor de provinciegouverneurs in geval van legermobilisatie, 9/9/1939. - 1 st..
item   Nota door Baron Albert Houtart, gouverneur van de provincie Brabant : "Omtrent den toestand der gouverneurs die zich in bezet gebied bevinden", gevolgd door een gelijkaardige analyse van de toestand van de arrondissementscommissarissen, .
item   Note sur la situation des gouverneurs se trouvant en territoire occupé, . - 1 pièce.
item   Afschrift van het besluit der Secretarissen-generaal "tot regeling van de voorwaarden in dewelke zekere ambtenaren-generaal van den Staat de functie zullen hernemen die zij opgehouden hebben in België waar te nemen", . - 1 st..
item   Afschrift van de Duitse Verordenung inzake het uitoefenen van een openbare bevrijvigheid in België van 18 juli 1940, . - 1 st..
file   Bundel "Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken", . - 3 st..
item   Memorandum door van den Boogaerde over zijn contacten met J. Vossen, Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, tijdens de maanden die volgden op de nederlaag van 1940, . - 1 st..
item   Nota van J. Vossen over de uitvoering door de provinciale deputaties van de besluiten die de Secretarissen-generaal en hijzelf zullen nemen binnen de perken van art. 5 van de wet van 10 mei 1940, 12/6/1940. - 1 st..
item   Brief van J. Vossen aan van den Boogaerde, 7/8/1940. - 1 st..
file   Memorandum door van den Boogaerde over zijn contacten met A. Debeuckelaere aan van den Boogaerde, 29/9/1940-15/12/1940.
item   Verslag van de vergadering ten stadhuize van Berchem op 6 september 1944 en een met de hand geschreven nota, . - 2 st..
item   Brief van Baron van den Branden aan van den Boogaerde betreffende onderzoekscommissie van de Secretaris-Generaal, 27/1/1945. - 1 st..
item   Boodschap van de Supreme Commmander generaal Eisenhower overgemaakt door zijn vertegenwoordiger in België Major-generaal Erskine aan gouverneurvan den Boogaerde zoals aan de overige Belgische provinciegouverneurs ("Victory in Europe"), 8/5/1945. - 1 st..