Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (BelgiŽ)

fonds †Archief Frans Wildiers, goeverneur van Antwerpen
itemDocumenten betreffende 1949, .
fileStukken zonder datum, .
fileVerhoren - getuigenissen, .
fileBundel I, .
fileBundel II, .
fileBundel III, .
fileVaria, .
fileDocumenten betreffende 1947, .
fileDocumenten betreffende 1948, .
fileDocumenten over het archief Wildiers, .
fileBiografische gegevens over Fr. Wildiers, .
fileDocumenten betreffende Fr. Wildiers, advocaat, .
fileDocumenten betreffende de Meidagen van 1940 en nadien, .
fileDocumenten betreffende de aanvaarding van het ambt van gouverneur + felicitaties, 1942.
fileFoto's van Gouverneur Wildiers, .
fileBriefwisseling met het Koninklijk Hof en de Kardinaal, .
itemNota G. Eilers, kabinetschef van gouverneur Wildiers, . - 1 st..
fileAdviezen van gouverneur Wildiers aan de gemeentebesturen, .
fileDocumenten betreffende de broodvoorziening van de provincie, 1943.
fileDocumenten betreffende opgelegde uitvoering van militaire werken, 1944.
fileDocumenten betreffende DeVlag, .
fileDocumenten betreffende aanhoudingen door de Belgische politie, .
itemMemorandum Moreels, . - 1 st..
fileDiverse correspondentie, .
fileDocumenten betreffende het Gemeentekrediet van BelgiŽ, .
fileAffiches te Schoten in 1940 en 1944 en andere stukken, .
fileDocumenten betreffende de administratieve rechtsmachten, .
itemNota : de houding van G. Romsťe, . - 1 st..
fileDocumenten betreffende de culturele activeiten, .
fileDocumenten betreffende de tentoonstelling "Stedebouw in stad en dorp", 8/1942.
fileDocumenten betreffende benoemingen en afzettingen door gouverneur Wildiers, .
fileDocumenten betreffende inmenging van de Duitsers bij de benoemingen : het geval van de gemeente Schoten, .
fileDocumenten betreffende de bomaanval op Antwerpen van 5 april 1943, .
fileDocumenten betreffende Dr. Seyfert, .
fileDocumenten betreffende de grote agglomeraties, .
fileDocumenten betreffende de Joden van het St-Erasmusgasthuis te Antwerpen, .
fileDocumenten betreffende de abdij van Westmalle tijdens de bezetting, .
fileDocumenten betreffende zaak Baeck, burgemeester van Mechelen, .
fileDocumenten betreffende Frans Wildiers en het V.N.V. - De Commissie voor Bestuurspolitiek, .
fileDocumenten betreffende Frans Wildiers en het V.N.V., .
fileDocumenten betreffende Winterhulp, .
fileDocumenten betreffende de gouverneurs en de verplichte tewerkstelling, .
fileDocumenten betreffende de verplichte tewerkstelling, .
fileDocumenten betreffende de verplichte tewerkstelling en het inhouden van de rantsoeneringszegels, .
fileDocumenten betreffende de bevrijding van Antwerpen, .
fileDocumenten betreffende Fr. Wildiers vervallen verklaard van zijn hoedanigheid van provincieraadslid, .
fileDocumenten betreffende "de zaak Wildiers" : vonnissen en varia, .
fileDocumenten betreffende 1944, .
fileDocumenten betreffende 1945-1946, .