Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (BelgiŽ)

fonds †Duitse ambtelijke documenten betr. vooroorlog, oorlog en bezetting in en ivm BelgiŽ, door de geallieerden gemicrofilmd na 1945 ("German Records Microfilmed at Alexandria")
seriesDocumenten van het Reichsministerium fŁr RŁstung und Kriegsproduktion betr. BelgiŽ, 1940-1944. - microfilms.
seriesDocumenten van het Oberkommando der Wehrmacht en rechtstreeks ondergeschikte geledingen betr. BelgiŽ, 1937-1944. - microfilms. Een groot deel betreft het Wehrwirtschafts- und Rustungsamt. Rolls 571-575, 592 en 1208-1220 betr uitsluitend BelgiŽ.- Bevat ook heel wat materiaal van voor 1940.Algemene Info
seriesDocumenten van het Oberkommando des Heeres betr. BelgiŽ, 1936-1944. - microfilms.
seriesDocumenten van verschillende Duitse Wehrkreise (militaire gebieden) betr. BelgiŽ, 1936-1940. - microfilms.
seriesDocumenten van Duitse ondernemingen en privťpersonen betr. BelgiŽ ("Records of private German enterprises and individuals"), 1940-1944. - microfilms.
seriesDuitse documenten mbt BelgiŽ die niet in de andere bestanden van het SOMA voorkomen, m.n. van diverse Rijksministeries en -diensten, . - microfilms.
seriesDocumenten van het Reichsluftfahrtministerium over BelgiŽ, 1940-1944. - microfilms.
seriesDocumenten van het Reichsamt fŁr Bodenforschung betr. BelgiŽ, 1940-1944. - microfilms.
fondsDocumenten van Duitse militaire bezettingsinstanties: hier Militšrbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich, 1940-1944. - microfilms. De belangrijkste microfilms uit de GRMA-reeks wat betreft het Duitse bestuur van en politiek in het bezette BelgiŽ. Omvat er quasi alle aspecten van. De trefwoorden geven slechts een grove indruk van de rijkdom van dit fonds, dat echter wel in combinatie met de andere fondsen van de groep Militšrbefehlshaber moet geraadpleegd worden.Algemene Info
seriesStafdocumenten van de Duitse Keizerlijke Marine voor de "antenne" in Madrid en vice versa, 1916-1917. - microfilm. Het betreft hier microfilms van de deelreeks German Navy Records microfilmed in London. Heeft in principe niets met BelgiŽ te maken.Algemene Info
seriesDocumenten van de ReichsfŁhrer SS und Chef der Deutschen Polizei over BelgiŽ, 1936-1944. - microfilms. Behandelt zeer uiteenlopende onderwerpen (zie trefwoorden). Roll 80 folder 68 betreft uitsluitend BelgiŽ; roll 166 betr Ahnenerbe in BelgiŽAlgemene Info