Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Correspondentie van en aan Reichsbahnzentrale für den Deutschen Reiseverkehr (Brussel)
series   Organisatie en werking van de Reichsbahnzentrale für den Deutschen Reiseverkehr (RDV) - Brussel, 1940-1942.
item   Notulen van de vergadering (1 tot 3/7/1940) van Meyer ("Ministerialrat") met het bestuur van RDV betreffende het heropstarten van RDV, "Vertretung" Brussel en de erdoor uit te voeren opdrachten, 3/7/1940. - 1 stuk.
item   Uitgaande brieven van A. Schulze ("Oberreichsbahnrat") aan de "Ortskommandantur Requisitionsabteilung VIa" betreffende het reinigen van de bureaus, 30/7/1941-6/9/1941. - 1 omslag.
item   Uitgaande brief betreffende de verdeling van kantoorruimte, 6/10/1941. - 1 stuk.
item   Briefwisseling met RDV-Berlin, "Direktion" betreffende de werkingskosten van RDV-Brussel, 11/12/1941-30/1/1942. - 1 omslag.
item   Handgeschreven verslag betreffende werking en organisatie RDV, . - 1 stuk. z.d. (na-oorlog ?)Algemene Info
series   Verspreiding en propagandamateriaal, .
file   Beeldmateriaal, .
file   Films, 31/8/1941-21/10/1943.
file   Boeken, 4/1940-8/5/1943.
file   Artikels, 6/10/1941-29/11/1943.
file   Tijdschriften, 13/6/1941-18/4/1944.
file   Allerlei betreffende verspreiding propagandamateriaal, 23/12/1940-4/4/1944.
file   Resultaten en evaluatie - verspreiding van propagandamateriaal, 7/12/1940-2/8/1944.
file   Andere propagandakanalen, 4/1940-8/2/1944.
series   Verkeer, 9/9/1941-20/3/1943.
item   Uitgaande brief aan RDV-Berlin betreffende reisorganisaties in België, 9/9/1941. - 1 stuk.
item   Uitgaande brief aan RDV-Berlin n.a.v. een vraag van de Vlaamsche Toeristenbond (VTB) over wintersportmogelijkheden in de Vogezen, 21/1/1942. - 1 stuk.
item   Brief van J. Meulepas (redactiesecretaris van "Le Soir") aan de "Ständiger Vertreter in Belgien des Hauptamtes für Volkswohlfahrt in der Reichsleitung der NSDAP" betreffende een communiqué over het vertrek van kinderen naar Thüringen en Magdeburg, 20/3/1943. - 1 stuk.
series   "Handelskammer" en "Arbeitsgemeinschaft für Auslandswerbung", 28/9/1943-3/4/1944.
item   Ingekomen brief van de "Geschäftsführer" van de "Deutsche Handelskammer in Belgien" betreffende de keuze van te bespreken onderwerpen door de "Arbeitsgemeinschaft", 28/9/1943. - 1 stuk.
item   Notulen van de vierde vergadering van de "Arbeitsgemeinschaft für Auslandswerbung" op 11/2/1944, 12/2/1944. - 1 stuk.
item   Ingekomen brief van de "Geschäftsführer" van de "Deutsche Handelskammer in Belgien" i.v.m. vergaderingen van de "Arbeitsgemeinschaft für Auslandswerbung", 4/3/1944. - 1 stuk.
item   Notulen van de vijfde vergadering (24/3/1944) van de "Arbeitsgemeinschaft für Auslandswerbung", . - 1 stuk.
item   Brief van de "Deutsche Handelskammer in Belgien" aan het "Deutsches Institut" betreffende het aankondigen van aktiviteiten, 3/4/1944. - 1 stuk.