Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (BelgiŽ)

fonds †Duitse Banken
itemVerordening van 2/8/1940 betreffende vreemde deviezen in BelgiŽ en Luxemburg, 7/8/1940. - 1 stuk en dubbels.
itemCirculaire vanwege de "Bank der Deutschen Arbeit AG" aan de bankdirecteurs betreffende de houding van de klanten, 26/6/1941. - 1 stuk.
itemBrief van de "Westbank NV" aan de "Bank der Deutschen Arbeit AG" en nota aan Reitbauer ("Direktor") aan de "Westbank NV" betreffende de steunpunten van Duitse banken in BelgiŽ (Duitstalige en Franstalige versies), 20/8/1941-8/9/1941. - 1 omslag.
itemCirculaire (Duitstalige en Franstalige versie) van de "Reichswirtschaftsminister" over een betere controle op Duits-Belgische bankverrichtingen, 16/1/1942-8/9/1942. - 2 stukken en dubbel.
itemUittreksel uit het tweede hoofdstuk van het samenvattend verslag over de resultaten van een onderzoek naar de oorlogsmisdaden van de "Dresdner Bank", . - 1 stuk en dubbels.