Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Deelarchief van en over de dienst ABC
file   Documenten betreffende de oprichting van de vereniging ABC, . - 1 farde.
file   Lijst van verdwenen leden van de dienst, . - 1 farde.
file   Omzendbrieven SE-SGARA aan de netwerkleiders, 1945-1946. - 1 farde.
file   Briefwisseling, attesten, documenten m.b.t. de dienstleden, . - 1 farde.
file   Briefwisseling met de dienst ABC in Frankrijk, . - 1 farde.
file   Organigrammen, biogrofieën, oorspronkelijke gevangenengeschriften van H. Barthélémy, . - 1 farde.
file   Processen-verbaal van de raad van bestuur van de USRA; intern reglement, 1952-1955. - 1 farde.