Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Deelarchief betreffende het actienetwerk Nola (1942-1944)
file   Documenten betreffende Nola intern, .
file   Oorlogsdocumenten. Gedecodeerde berichten, inlichtingen over collaborateurs, richtlijnen, blanco formulieren, . - 19 st..
file   Rapporten : algemeen (Nola in 't algemeen en plaatselijk), persoonlijke verslagen, verliezen, naoorlog, 5/1944-9/1944. - 1 omslag.
file   Algemene rapporten, persoonlijke verslagen, deurwaardesverklaringen over vernielingen ; naoorlog, . - 1 omslag.
file   Opeisingen door Nola. Naoorlogs documenten over feiten tijdens de bezetting en bevrijding, 1944-1950. - 1 omslag.
file   Opdrachten met gebruik personenwagens : vrijgeleides Sûreté de l'Etat e.a., praktische richtlijnen, 1944-1945. - 15 st..
file   Lijst van wapens van Nola, met overhandigingsbewijzen, 10/1944. - 9 st..
file   Documenten betreffende liaison met geallierden, 1944. - 12 st..
file   Correspondentie Nola (in en uit), 1945-1948. - 1 omslag.
file   Documenten betreffende de vereffening van Nola. Briefwisseling tussen Nola en het verzetsbureau m.b.t. materiële aangelegenheden, 1945-1946. - 14 st..
file   Documenten betr. liquidatie van Nola. Correspondentie tussen Nola en Sûreté de l'Etat betr. materiële aangelegenheden. Etats de Debours. Briefwesseling over principes, 1945-1946. - 9 st..
file   Documenten betr. Sociale hulp aan behoeftige leden en rechthebbende. Verdeling gelden, giften, budget sociale dienst, 1945-1946. - 9 st..
file   Aanvragen om (materiële) tussenkomsten allerhande van Nola-leden, 1944-1951. - 1 omslag.
file   Aanvragen van demobilisatiepremie, 1945. - 6 p..
file   Herdenkingstoespraken met documentatie betr. Frans-Belgische herinneringsplechtigheden, 1944-1948. - 18 st..
file   Briefwisseling betr. monument voor Nola te Ittre, 1945-1946. - 1 omslag.
file   Circulaires, . - 7 st..
file   Lijsten (leden, uitbetaling, wapens...), facturen van Groupe Nola Roisin, 1944. - 1 omslag.
file   Dossier Groupe de choc Athos. Samenstelling ; aktiviteitsrapport ; rapport aan de Raad v/d Weerstand ; briefwisseling tussen Sûreté en Office de la Résistance betr. A Moyen, 1947. - 5 st..
item   Ledenlijst en enkele brieven van Groupe de Résistance des charbonnages belges, 1945. - 3 st..
file   Documenten betr. sous-groupe Demo (ledenlijst, lidkaarten...), . - 1 omslag.
file   Statuten, reglementen, rapport, bedankingen voor uitnodigingen van Fraternelle nationale du Groupe de Résistance et d'Action Nola, 1945-1946. - 11 st..
file   Documenten betr. Fraternelle Jemappes. Correspondentie met Nola en Brussel in verband met interne moeilijkheden, 1945-1946. - 1 omslag.
file   Individuele dossiers in verband met erkenning als verztman, . - 144 st..
file   Formulaire Mod. 3A in verband met erkennings als verzetman, . - 1 pak.
file   Documenten betr. personalia leden in verband met oorlogsaktiviteiten, 1945-1954. - 1 omslag.
file   Formulieren, attesten en beslissingen over erkenning gewapend weerstander Nola-leden, . - 1 omslag.
file   Attesten van toebehoren tot Nola. Met correspondentie betr. in te vullen formulieren, dankschrijven, 1945-1952. - 1 omslag.
file   Eretekens. Formulieren Nola voor vereremerking ; richtlijnen, voorstellen enz. overheid ; brieven vereremerkten, 1945-1949. - 1 omslag.
file   Dossier G. Potvin, spilfiguur Nola - Mons, 1944-1945. - 1 omslag.
file   Ledenlijsten, . - 1 omslag.
file   Privécorrespondentie aan G. Gérard, Chef Nola : dankbrieven enz. met aanvrag Gérard om wapen te dragen, 1944-1948. - 9 st..
file   Documenten betreffende l'Union nationale de la Résistance, .
file   Documenten betreffende l'Union nationale de la Résistance : PV van vergaderingen, correspondentie, projet de loi sur les statuts de la Résistance en documenten betr. praktische, 1944-1948. - 47 st..
file   Documenten van en in verband met verzetsgroepen en vaderlandslievende verenigingen en briefwisseling Pirenne-Joset/Gérard betr. geme, 1944-1948. - 22 st..
item   Wetteksten (U.) S.R.A., . - 2 st..
file   Mededelingen, bevelen enz. van Commandement des Troupes de l'Intérieur (o.a. betr. wapens en wagenpark), 1944. - 1 omslag.
file   Diversen. Facturen, uitnodigingen, kaartjes, . - 1 omslag.
file   Documenten betreffende officiële instanties, .
file   Correspondentie, instructies enz. in verband met erkenningen gewapend weerstander en controlecommissies, vereremerkingen, allerhande geldelijke aangelegenheden (Ministère de la Défense nationale, 1944-1948. - 1 omslag.
file   Aanvragen on inlichtingen in verband met eventueel tot Nola behorende personen (Ministère de la Défense nationale. Office de la Résistance Ière section), 1946-1947. - 1 omslag.
file   Aanvragen om inlichtingen in verband met tijdens bezetting gepleegde overvallen (Ministère de la Défense nationale. Office de la Résistance IIIe section), 1945-1948. - 1 pak.
file   Mededelingen betr. organisatie, statuut, personalia. Brieven administrateur Bihin. Dienstnota's (Sûreté de l'Etat S.S.A. / S.G.A.R.A.), 1944-1946. - 1 omslag.
file   Brieven van officiële instanties in verband met diversen (Ministerie Landsverdediging, Commissariat belge au Rapatriement, Gouvernement provincial du Brabant, ville de Bruxelles)Lettres d'instances officielles concernant différentes choses (Ministère de la Défense nationale, Commissariat belge au Rapatriement, Gouvernement provincial du Brabant, ville de Bruxelles), . - 5 st..