Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Documenten over en m.b.t. de sectie OK90 (Luik) van de inlichtingendienst Zéro
file   Algemeenheden over het netwerk, .
item   Liste des agents de renseignements de la Ligne Zéro/178, secteur de Verviers, 19/12/1944. - 1 pièce.
item   Liste des informateurs de 0.K.90.A.1, 22/1/1946. - 1 pièce.
item   Liste des agents O.K. 90. classés par sections, secteurs et sous-secteurs, . - 1 pièce.
item   Liste des agents Service D classés par code, .
item   Liste des agents Service Zéro-O.K.90.- Service D classés par code, .
item   Liste de noms suivis de leur matricule, .
item   Liste des noms de 27 agents avec un double matricule du Service D t du secteur 424, .
series   Documenten m.b.t. het netwerk in werking, .
file   Documenten betreffend de periode vóór de bevrijding, .
file   Documenten m.b.t. de periode na de bevrijding, .
file   Inlichtingen, .
file   Inlichtingen van politieke aard en over personen, .
series   Documenten m.b.t. de vereffening van het netwerk, .
file   Documenten m.b.t. de erkenning van de agenten, .
file   Diverse documenten, . - 5 pièces.
file   Overige documenten, .
file   Diverse documenten, .
file   Briefwisseling van de welzijnsmaatschappij Action française de Verviers m.b.t. het sturen van Franse kinderen uit het Luikse op vakantiekolonie naar Normandië, 7/1938-11/1938.
file   Documenten betreffende de Groep G, .
file   Breiven bestemd voor of afkomstig van de U.S.R.A., 31/12/1946-25/8/1947. - 5 pièces.
item   Documents concernant l'Amicale du Service Zéro à Liège, 24/12/1945-2/1/1946. - 2 pièces.
file   Diverse documenten, 1944-1948.