Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Correspondentie van en aan de Fabrique de Bonneterie (wolwaren) Hanin-Marchal te Marloie vooral ivm personeel en economische groeperingen
file   Dossier betreffende het personeel, . - 3 dossiers.
file   Documenten m.b.t. aanwerving en ontslagen. Certificaten, aanbevelingen, briefwisseling inclusief tewerkgestelden in Duitsland, 29/12/1942-8/4/1946. - 1 dossier.
file   Brieven ontvangen door Dhr. Hanin, directeur (dankwoord), 1940-1950. - 1 dossier.
file   Documenten m.b.t. de tewerkstelling in Duitsland. Briefwisseling met de arbeiders en de Werbestelle. Omzendbrieven van het Hulpcomité van Marche. Hulpkrachten, boekhouding en bedankingen, 1942-1944. - 1 dossier.
file   Dossier m.b.t. Winterhulp, . - 3 dossiers.
file   Briefwisseling met Winterhulp Brussel, . - 1 dossier.
file   Briefwisseling met het provinciaal comité van Luxemburg, 1941-1944. - 1 dossier.
file   Documenten m.b.t. solidariteitsbonnetjes : briefwisseling, bonnetjes, boekhouding, 1940-1944. - 1 liasse.
file   Briefwisseling m.b.t. de bedrijfsgroeperingen, . - 6 dossiers.
file   Briefwisseling met de Warencentrale voor non-ferrometalen, . - 1 dossier.
file   Briefwisseling met de Warencentrale afval en recuperatiegoederen, . - 1 dossier.
file   Briefwisseling met de Belgische Textielfederatie, . - 1 dossier.
file   Briefwisseling met de Bedrijfsgroepering hoedenmakers, . - 1 dossier.
file   Briefwisseling met de Warencentrale industrievetten, . - 1 dossier.
file   Diverse briefwisseling, . - 1 dossier.
file   Dossiers m.b.t. de clienteel, . - 2 dossiers.
file   Dossier m.b.t. de bezetter, . - 3 dossiers.
file   Briefwisseling met de Ortskommandantur van MArche en de Kreiskommandantur van Bastogne, . - 1 dossier.
file   Documenten m.b.t. aankopen voor de bezettingstroepen, . - 1 dossier.
file   Documenten m.b.t. de aanwerving van het personeel van de Werbestelle, . - 1 dossier.