Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

file  Verslagen raad van beheer en documenten betr. beslastingen, inzonderheid op oorlogswinsten, van de Société Anonyme des Cristalleries du Val-Saint-Lambert
file   Verslagen van de raad van bestuur, 1915-1948. - 17 p..
file   Dossier m.b.t. de kapitaalsbelasting : compenserende toewijzingen; gereëvalueerde vastleggingen; eerste evaluatie van vastgelgde handelswaarde : voorbereidend werk, 1918-1944. - 1 pak.
file   Dossier m.b.t. de bijzondere belasting op winsten die resulteren uit leveringen en prestaties ten bate van de vijand met deelfardes : fiscaal resultaat per fabriek; leveringen en prestaties, 1/6/1940-31/12/1944. - 1 pak.
file   Documenten m.b.t. de bijzondere belasting op oorlogswinst, . - 1 omslag.
file   Proces-verbaal van de vergaderingen van het consortium Verreries-Flaconneries de Belgique, 1942-1944. - 1 omslag.
item   Exemplaire des arrêtés-lois financiers du 6 octobre 1944 (Moniteur), . - 1 p..