Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij- Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel (België)

fonds  Archief van de Vereniging der kassen voor Gezinsvergoedingen
file   Processen-verbaal van de algemene vergadering, .
file   Processen-verbaal van de algemene vergadering, 15/2/1922-17/12/1930. - 1 pak.
file   Processen-verbaal van de algemene vergadering, 21/1/1931-14/12/1940. - 1 pak.
file   Processen-verbaal van de algemene vergadering, 16/1/1941-11/12/1948. - 1 pak.
file   Processen-verbaal van de algemene vergadering, 15/1/1954-27/12/1958. - 1 pak.
series   Documenten betreffende werking administratiekosten, .
file   Onderwerpmap administratiekosten, 26/10/1950-7/6/1958. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap ontslagen, 27/7/1947-29/4/1957. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap malversaties en ongepast gedrag, 27/10/1954-15/1/1970. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap controle uitgaven kassen, 4/1949-14/1/1963. - 1 pak.
file   Onderwerpmap controle aangesloten kassen, 24/2/1950-29/9/1969. - 1 pak.
file   Onderwerpmap "Commission Consultative du Contrôle et du Contentieux", 25/8/1954-15/10/1955. - 1 pak.
file   Onderwerpmap perscommuniqués, 14/8/1925-25/2/1960. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap coördinatie repertoria van werkgevers, 19/2/1952-8/3/1952. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap overlijdens, 24/3/1927-18/2/1962. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap rechtspositie van de Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen, 21/2/1961-1965. - 1 omslag.
series   Specifieke onderwerpmappen, .
file   Onderwerpmap barema's, 28/11/1927-19/10/1962. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap gezinsverlofgeld, 21/8/1936-16/4/1960. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap bijkomende voordelen, 1947-1960. - 1 pak.
file   Onderwerpmap bijkomende voordelen, 10/2/1949-13/12/1960. - 1 pak.
file   Onderwerpmap toeslag voor huismoeders, 12/12/1947-20/9/1954. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap wezentoeslag, 24/6/1947-11/5/1960. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap kinderbijslag seizoenarbeiders, 3/6/1949-17/10/1949. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap kinderbijslag scholieren en studenten, 3/10/1957-8/12/1958. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap terugvordering niet-verschuldigde bedragen, 23/5/1950-14/7/1965. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap reserve- en voorzorgsfonds, 26/6/1947-23/4/1958. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap verjaring van de bijdragen, 23/4/1958-7/4/1965. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap inkomende stukken/minuten uitgaande stukken betreffende vragen om advies over de interpretatie van de kinderbijslagwetgeving inzake particuliere gevallen, 15/3/1934-11/5/1950. - 1 pak.
file   Onderwerpmap over gerechtelelijke uitspraken in verband met de kinderbijslag, ijke uit, 12/1/1933-13/12/1962. - 1 pak.
series   Documenten betreffende contacten aangesloten kassen, .
file   Onderwerpmap ontwerpreglement kinderbijslagkassen, 14/9/1939-8/4/1954. - 1 pak.
file   Onderwerpmap ontwerpstatuten kinderbijslagkassen, 28/6/1937-16/7/1947. - 1 pak.
file   Onderwerpmap "Antwerpsche Vereeniging voor Uitkeering van Kindertoeslag", 1/8/1947-1/9/1952. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Verrekenkas voor Kinderbijslag van het Belgisch Voederbedrijf", 3/5/1959-20/10/1959. - 1 omsalg.
file   Onderwerpmap "Caisse de l'industrie verrière", 6/2/1935-20/5/1948. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Allocations familiales de l'industrie golbeletière à La Louvière", 29/8/1931. - 1 omsalg.
file   Onderwerpmap "Compensatiekas voor gezinsvergoedingen der non-ferro metalen nijverheid", 30/7/1949-4/8/1954. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Mutuelle des Syndicats Réunis", 4/8/1936-2/4/1943. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Bijzondere Compensatiekassen voor de Gemeenten", 1/5/1937-31/12/1953. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Mutuelle Verviétoise d'Allocutions Familiales pour Employeurs et Non-salariés", 17/10/1941-9/7/1956. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Compensatiekas der Kristen Patroons te Brugge", 8/2/1937-10/2/1937. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Antwerpsche Vereeninging voor Uitkeering van Kindertoeslag", 16/7/1931. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Association Textile Caisse d'Allocations Familiales", 28/8/1931. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales de l'arrondisement de Verviers", 1/7/1955-9/3/1956. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Caisse d'Allocations Familiales Sambre et Meuse", 8/9/1931. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Caisse de Compensation pour Allocations Familiales de l'Industrie Textile de Verviers / Caisse de Compensation paritaire pour les Institutions Sociales de l'Industrie Textile de Verviers", 1/1949-19/5/1961. - 1 omslag.
file   Studie, .
file   Onderwerpmap Studiecommissie van de Wet van 4/8/1930, 19/2/1925-28/10/1960. - 1 pak.
file   Onderwerpmap Studiecommissie Gezinsvergoedingen Zelfstandigen, 2/12/1950-6/11/1959. - 1 omslag.
file   Onderwerpmap "Institut d'Etude Economique et Sociale des Classes Moyennes", 4/10/1956-6/3/1958. - 1 pak.
file   Onderwerpmap Studie Sociale Zekerheid algemeen, 13/5/1924-1966. - 1 pak.
file   Onderwerpmap over de diverse stelsels van Sociale Zekerheid in het buitenland, 29/3/1946-12/1953. - 1 pak.
item   Processen-verbaal van "Commission des questions sociales" van het Verbond der Belgische Nijverheid, 22/11/1962-17/5/1965. - 1 stuk.
file   Pers, .
file   Persknipsels over kinderbijslag in het buitenland, 5/1/1948-4/11/1960. - 1 omslag.
file   Persknipsels over familiale vakantievergoeding, 23/10/1949-6/9/1953. - 1 omslag.
file   Persknipsels over financiering Sociale Zekerheid, 21/10/1949-17/2/1952. - 1 omslag.
file   Persknipsels over bijkomende voordelenExtraits de presse sur des avantages supplémentaires, 30/10/1948-11/4/1958. - 1 omslag.
file   Persknipsels over het locale leven in de aangesloten kassen (bv. verjaardagen, 4/7/1949-2/1963. - 1 pak.
file   Persknipsels over de vergoeding voor vrouwen aan de haard, 9/12/1947-13/4/1957. - 1 pak.
file   Persknipsels over de sociale Zekerheid voor zelfstandige arbeiders, 2/2/1948-26/3/1954. - 1 omslag.
file   Persknipsels over gezinsvergoedingen, 19/2/1949-29/11/1949. - 1 omslag.
file   Persknipsels over het hervormingsvoorstel Troclet, 5/1/1948-5/12/1962. - 1 omslag.
file   Persknipsels over kinderbijslag diversen, 17/1/1948-27/4/1960. - 1 omslag.
file   Persknipsels over kinderbijslag diversen, 23/8/1938-1/12/1957. - 1 pak.